Reklama

Reklama

Nowe zadania i uprawnienia Straży Marszałkowskiej

W piątek w Sejmie przegłosowano ustawę, dzięki której Straż Marszałkowska otrzyma nowe zadania i uprawnienia. Zwolennicy wprowadzanych rozwiązań podkreślają, że zwiększą one bezpieczeństwo posłów, senatorów i gości parlamentu. Przeciwnicy z kolei twierdzą, że nie ma dla nich racjonalnego uzasadnienia.

Za całością ustawy głosowało 270 posłów, było 146 przeciw, trzech posłów wstrzymało się od głosu.  

Reklama

Zgodnie z ustawą do zadań Straży Marszałkowskiej należy m.in.:

- ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu, w tym przy użyciu urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku;

- kontrola uprawnień do przebywania na terenach i w obiektach oraz wydawanie przepustek;

- prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego;

- wykrywanie urządzeń podsłuchowych i konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów.  

Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej wykonując zadania - w myśl projektu - może m.in.:

- wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa;

- legitymować osoby;

- dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży.

Przy wykonywaniu zadań funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej przysługuje prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.  

Na etapie prac sejmowych usunięto dwa artykuły znajdujące się w pierwotnie zgłoszonym projekcie, a które wzbudzały kontrowersje. Chodzi o zapisy, który umożliwiały Straży Marszałkowskiej - na polecenie Marszałka Sejmu - pełnienie ochrony posłów i senatorów również poza terenami i obiektami parlamentu w przypadku uzasadnionego zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Drugi zapis, z którego zrezygnowano, stanowił, że Straż Marszałkowska przy wykonywaniu swoich zadań w szczególnie uzasadnionych przypadkach może korzystać z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami, a osoby te mogłyby za taką pomoc otrzymać jednorazowe wynagrodzenie wypłacane ze środków będących w dyspozycji Kancelarii Sejmu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje