Reklama

Reklama

Nowa definicja "integracji społecznej" mniejszości. Senat jest za

Senatorowie przyjęli dziś - do nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych - poprawkę wprowadzającą nową definicję "integracji społecznej" mniejszości przyjęli.

To najważniejsza poprawka Senatu do uchwalonej w kwietniu przez Sejm nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Nowelizacja ma przede wszystkim umożliwić kontynuację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. Romowie bowiem to jedyna - według autorów nowelizacji - mniejszość etniczna, zagrożona wykluczeniem społecznym.

Reklama

Wprowadzany przez nowelizację termin "integracja społeczna" wzbudzał w toku wcześniejszych prac najwięcej kontrowersji wśród przedstawicieli mniejszości narodowych. Niektórzy z nich obawiali się, czy wpisanie do ustawy takiego terminu nie będzie zmuszać mniejszości do asymilacji.

W myśl wersji ustawy przyjętej przez Sejm "integracja społeczna" miała oznaczać działania, które "zwiększają partycypację mniejszości w ważnych aspektach życia społecznego, w szczególności takich jak system oświaty, wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna".

Senat przegłosował nową definicję tego terminu. Zakłada ona, że przez "integrację społeczną" rozumie się "działania na rzecz poprawy ważnych aspektów życia społecznego osób należących do mniejszości, w szczególności warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, systemu zabezpieczenia społecznego, a także opieki zdrowotnej". Pozostałe przyjęte przez senatorów poprawki mają charakter techniczny.

Całość nowelizacji wraz z poprawkami Senat poparł jednogłośnie.

Teraz nowelizacją ustawy znów zajmie się Sejm. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy