Reklama

Reklama

Nasze dane kościele pod specjalnym nadzorem

Powstanie rada, która pomoże w zarządzaniu danymi osobowymi w kościołach i związkach wyznaniowych. Tylko kilkanaście z nich po wejściu w życie RODO powołało specjalne, wewnętrzne komórki.

Już 27 lutego odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych, prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do udziału w pracach Rady zaproszeni zostali przedstawiciele organów administracji publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Reklama

- Jej członkami będą nie tylko kościoły i związki wyznaniowe, które powołały niezależne organy ochrony danych, ale również te, które nie utworzyły takiej wewnętrznej instytucji.  Skierowaliśmy około 180 zaproszeń do różnych związków i kościołów - mówi Maciej Kawecki, przewodniczący Rady i dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Jak zaznacza, to będzie forum dialogu w obszarze zarządzania danymi, a kościoły i związki wyznaniowe diagnozują różne problem np. związane z przetwarzaniem danych w archiwach kościelnych, uzyskiwaniem dostępu do danych organów administracji publicznej czy przekazywaniem im danych.

- Każdy przedstawiciel tych kościołów czy związków będzie mógł zgłosić problem, a my jako Rada to przeanalizujemy i odpowiemy na pytanie, czy możliwe jest rozwianie tych wątpliwości na gruncie prawnym, czyli przepisami czy to poprzez ustawę czy rozporządzenie.  Już na pierwszym posiedzeniu zbierzemy zgłoszone problemy i podzielimy się na zespoły, które będą poszukiwać rozwiązania - dodaje Kawecki.

Przypomnijmy, że kościoły i związki wyznaniowe miały możliwość powołania swoich niezależnych organów ochrony danych osobowych do dnia wejścia w życie RODO i w ten sposób przyjąć regulacja prawne albo jeśli tego nie zrobiły, działać bezpośrednio w oparciu o RODO.

- Z tej pierwszej opcji skorzystało według naszej wiedzy 12 kościołów i związków wyznaniowych, m.in. Kościół Katolicki i Polska Rada Ekumeniczna powołały swoje wewnętrzne organy ochrony danych - mówi Kawecki. Jeśli taka instytucja została powołana, to w sprawach wewnętrznych związanych z danymi kościelnymi, dogmatami wiary np. związanymi z udzielaniem sakramentów właściwym organem jest ten powołany przez dany kościół i to on w razie skarg czy nieprawidłowości jest instancją, do której można je zgłaszać.

Monika Krześniak-Sajewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama