Reklama

Reklama

Nastroje społeczne Polaków: 38 proc. optymistów i 41 proc. pesymistów

38 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku; 41 proc. ankietowanych ocenia, że w złym - wynika z sondażu Kantar Public.

Jak informują autorzy badania, ponad jedna trzecia Polaków (38 proc.) jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w dobrym kierunku. W stosunku do poprzedniego miesiąca jest to spadek o 3 punkty procentowe. Odsetek osób przekonanych o tym, że sprawy idą w złym kierunku wzrósł o 4 punkty procentowe i wynosi 41 proc.

W porównaniu do wyników z września, w październiku wzrósł (o 4 punkty procentowe) odsetek osób, których zdaniem gospodarka rozwija się. Odsetek ankietowanych, których zdaniem w ciągu najbliższych trzech lat warunki życia w Polsce nie zmienią się (38 proc.) niemal zrównał się z odsetkiem badanych, którzy spodziewają się pozytywnego obrotu spraw i uważają, że w tej kwestii nastąpi poprawa (37 proc.).

Reklama

Według Kantar Public, 73 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę, przy czym 62 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 11 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Niespełna jedna piąta badanych (18 proc.) uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 2 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 7 proc. ankietowanych miało problem z określeniem swojego stanowiska. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w październiku zmalał (o 2 punkty procentowe) odsetek Polaków, którzy nie widzą problemu w znalezieniu dobrej pracy.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 12 do 17 października metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1067 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy