Reklama

Reklama

Najnowszy sondaż: Oto, co Polacy sądzą o sytuacji w kraju

W ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie poprawiły się oceny sytuacji w kraju. 29 proc. Polaków (wzrost o 2 pkt. proc.) ocenia ją dobrze, 48 proc. (spadek o 3 pkt. proc.) - źle, a 23 proc. badanych nie ma zdania - wynika z lipcowego sondażu CBOS.

CBOS zaznacza, że nadal w niemal wszystkich grupach społeczno-demograficznych przeważa krytycyzm w ocenie rozwoju sytuacji w kraju. Wyjątek stanowią osoby relatywnie najlepiej sytuowane, pracownicy administracyjno-biurowi oraz badani o lewicowych poglądach politycznych, wśród których zadowolenie jest tylko nieznacznie częstsze niż niezadowolenie, a także kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla - w tej grupie oceny negatywne i pozytywne się równoważą (po 38 proc.).

Reklama

Największe niezadowolenie z ogólnej sytuacji w Polsce wyrażają respondenci uzyskujący najniższe dochody per capita (60 proc. opinii negatywnych), źle oceniający swoją sytuację materialną (63 proc.) oraz bezrobotni i renciści (po 55 proc.).

Z badania CBOS wynika, że w lipcu minimalnie mniej krytyczne są też oceny sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce, a także oceny poziomu życia badanych i ich rodzin.

Według CBOS od czerwca zmalało przekonanie, iż kondycja polskiej sceny politycznej pozostawia wiele do życzenia (z 51 proc. do 46 proc. odpowiedzi); w dalszym ciągu ponad jedna trzecia respondentów (38 proc., wzrost o 3 punkty proc.) ocenia sytuację polityczną w kraju jako przeciętną, a tylko co jedenasty (9 proc.) uznaje ją za dobrą. 7 proc. ankietowanych nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii. Wyniki te - podkreśla CBOS - są zbliżone do odpowiedzi udzielanych w maju.

Jak wynika z sondażu, we wszystkich kategoriach społeczno-demograficznych sytuacja na polskiej scenie politycznej określana jest najczęściej jako zła lub przeciętna (ani dobra, ani zła), przy czym relatywnie najgorzej wypowiadają się o niej osoby niezadowolone ze swoich warunków materialnych (62 proc. opinii negatywnych).

Według CBOS oceny sytuacji gospodarczej w Polsce również są minimalnie mniej krytyczne niż przed miesiącem. O 2 punkty procentowe (do 33 proc.) zmniejszył się odsetek negatywnych opinii na ten temat, przy w zasadzie niezmienionych ocenach przeciętnych (38 proc.) oraz pozytywnych (23 proc.), a 6 proc. respondentów nie miało na ten temat zdania.

Zadowoleniu z kondycji polskiej gospodarki - w ocenie CBOS - sprzyjają przede wszystkim wysokie miesięczne dochody per capita, lewicowa orientacja polityczna, zamieszkiwanie w największych miastach, wyższe wykształcenie oraz satysfakcjonująca ocena własnej sytuacji materialnej.

Z badań CBOS wynika, że od czerwca nieznacznie ubyło też negatywnych ocen poziomu życia badanych i ich rodzin (z 14 proc. do 11 proc.). Niezmiennie największa grupa respondentów (46 proc.) deklaruje, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, a niewiele mniejsza (43 proc., wzrost o 4 punkty proc.), że przeciętnie.

Porównywalne z czerwcowymi są opinie o sytuacji w zakładach pracy. Ponad połowa pracowników (54 proc., spadek o 2 punkty proc.) ocenia ją dobrze, jedna siódma (14 proc.) - źle, a więcej niż co czwarty (29 proc.) uważa, że jest ona przeciętna - ani dobra, ani zła, a 3 proc. ankietowanych nie miało na ten temat zdania.

Według badań CBOS w stosunku do czerwca nieco pogorszyły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku. Wprawdzie nadal prawie połowa respondentów (49 proc.) sądzi, że się ona nie zmieni, jednak nieznacznie ubyło tych, którzy wyrażają nadzieję na jej poprawę (z 24 proc. do 21 proc.). Nie zmienił się natomiast odsetek pesymistów w tym względzie (16 proc.).

Patrząc z dłuższej perspektywy - jak podkreśla CBOS - od początku roku liczba pesymistycznych opinii dotyczących rozwoju sytuacji w kraju w miarę systematycznie maleje (z 25 proc. w styczniu oraz 27 proc. w lutym do 16 proc. w czerwcu i lipcu).

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 1-8 lipca tego roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje