Reklama

Reklama

„Nacjonalizm przeciwieństwem patriotyzmu”- głos Episkopatu

„Kościół w swoim nauczaniu zdecydowanie rozróżnia szlachetny i godny propagowania patriotyzm oraz będący formą egoizmu nacjonalizm.” – czytamy w dokumencie przygotowanym przez Radę ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Dokument pod tytułem "Chrześcijański kształt patriotyzmu" został przyjęty podczas 375. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 14 marca br. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich opisuje najważniejsze pojęcia z perspektywy chrześcijańskiej, druga - ukazuje potrzebę wychowania patriotycznego.

Oprócz podkreślenia głębokiego zakorzenienia miłości do ojczyzny w kulturze naszego kraju, biskupi zauważają, że niestety w Polsce coraz częściej widoczne zaczynają być postawy, które tylko pozornie kreują się na patriotyczne. Jak czytamy w dokumencie: "Ich wspólnym podłożem jest egoizm. Może to być egoizm indywidualny, obojętność na los wspólnoty narodowej, wyłączna troska o byt swój i swoich najbliższych. Takie ignorowanie bogactwa, które każdy z nas otrzymał wraz z wspólnym językiem, rodzimą historią i kulturą, połączone z obojętnością na losy rodaków, jest postawą niechrześcijańską. Jest nią także egoizm narodowy, nacjonalizm, kultywujący poczucie własnej wyższości, zamykający się na inne wspólnoty narodowe oraz na wspólnotę ogólnoludzką. Patriotyzm bowiem zawsze musi być postawą otwartą."

Reklama

Słowa biskupów przypominające podstawowe cechy patriotyzmu są szczególnie ważne teraz, gdy w Polsce dominują opozycyjne względem siebie nastroje polityczne i społeczne. Duchowni apelują o wzajemny szacunek niezależnie od tego, jakie mamy poglądy.

"Dlatego też za niedopuszczalne i bałwochwalcze uznać należy wszelkie próby podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu, czy też szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia dla szerzenia narodowych konfliktów i waśni." - czytamy w dokumencie - "Miłość do własnej ojczyzny nigdy bowiem nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy."

Pełny tekst dokumentu dostępny na stronie Episkopatu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje