Reklama

Reklama

MEN: Szkoły będą musiały zapewnić zajęcia z etyki każdemu uczniowi

Szkoły będą musiały zapewnić zajęcia z etyki każdemu uczniowi, który wyrazi takie życzenie - wynika z podpisanego przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską wykazu prac legislacyjnych resortu. Rozporządzenie w tej sprawie ma zostać wydane w drugim kwartale 2014 r.

Planowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie polskich przepisów do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w sprawie organizowania zajęć z etyki. W 2010 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce orzekł, że Polska naruszyła zakaz dyskryminacji oraz wolność sumienia i wyznania, bo nie zapewniając lekcji etyki, dyskryminuje niewierzących uczniów.

Reklama

Państwo Grzelakowie przez kilka lat bezskutecznie zabiegali o lekcje etyki dla syna, który na religię nie chodził. Z tego powodu w rubryce religia/etyka na świadectwie zamiast oceny, wstawiano mu kreskę. Grzelakowie argumentowali, że skoro synowi nie zapewniono lekcji etyki, taka nota na świadectwie zdradza światopogląd ucznia, co w świetle prawa jest dyskryminacją.

Z danych Systemu Informacji Oświatowej przekazanych PAP przez MEN wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 lekcje religii organizowane były w 26 391 szkołach, a etyki w 1 276; w 1 381 placówkach nie było ani lekcji religii, ani lekcji etyki. Religii uczyło 29 449 osób, a etyki - 1 173 osoby (kwalifikacje do nauczania etyki miało 1 769 osób).

Resort edukacji nie dysponuje danymi na temat liczby uczniów uczestniczących w lekcjach religii lub etyki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mogą wybrać czy dziecko będzie chodzić na lekcje etyki, religii, czy nie będzie uczestniczyć ani w jednych, ani w drugich. Zarówno lekcje etyki, jak i religii organizowane są na wniosek rodziców - na początku roku szkolnego rodzice składają pisemną deklarację w tej sprawie. Przepisy te dotyczą wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych.

Stopień z etyki lub religii umieszczany jest na świadectwie szkolnym i wliczany do średniej ocen. Gdy uczeń nie chodzi na żadne z tych zajęć w miejscu na ocenę umieszczana jest kreska.

Obecnie, jeśli w szkole jest siedmioro uczniów, chcących uczęszczać na takie zajęcia, szkoła ma obowiązek je zorganizować. Jeśli jest ich mniej, obowiązek organizacji zajęć w grupach międzyszkolnych spoczywa na gminie.

Uczniowie mają dwie godziny lekcji religii tygodniowo; liczba godzin może być zmieniona jedynie za zgodą biskupa. O wymiarze liczby lekcji z etyki decyduje dyrektor szkoły.

Dowiedz się więcej na temat: MEN | etyka w szkole

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama