Reklama

Reklama

Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z Charlesem Michelem

We wtorek (1 grudnia) premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w wideokonferencji z szefami rządów: Grecji, Słowacji i Słowenii oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Będą to konsultacje przed zaplanowanym na 10-11 grudnia szczytem Unii Europejskiej.

Müller przypomniał w poniedziałkowym komunikacie, że szef rady Europejskiej rozpoczął konsultacje z przywódcami państw UE, które mają ułatwić uzgodnienie stanowisk przed posiedzeniem Rady Europejskiej 10-11 grudnia 2020 r. "Na szczycie planowane jest między innymi przeprowadzenie strategicznej debaty unijnych liderów na temat stosunków z krajami południowego sąsiedztwa UE. W agendzie spotkania znajdą się także relacje UE-Turcja" - zaznaczył rzecznik polskiego rządu.

Reklama

Poza unijną polityką zagraniczną - jak dodał - Rada Europejska zajmie się polityką klimatyczną i koordynacją działań w ramach walki z pandemią COVID-19. "Liderzy UE omówią ponadto kwestie z zakresu bezpieczeństwa. Na marginesie grudniowej Rady Europejskiej zaplanowany jest także Szczyt Strefy Euro, poświęcony tematyce Unii Rynków Kapitałowych oraz Unii Bankowej" - czytamy w komunikacie.

Dyskusja liderów - przypomniał Müller - dotyczyć będzie m.in. szczepionek i wzajemnego uznawania testów. "Komisja Europejska rekomenduje państwom członkowskim UE wzajemne uznawanie wyników szybkich testów antygenowych w diagnostyce SARS-CoV-2, w celu ułatwienia ruchu transgranicznego, śledzenia kontaktów transgranicznych i leczenia. W zakresie szczepień, Komisja Europejska podpisała dotychczas sześć umów z producentami szczepionek" - napisał rzecznik rządu.

Zwrócił też uwagę, że w ramach strategii szczepień Komisja rekomenduje, aby jako pierwsi zostali zaszczepieni m.in. pracownicy służby zdrowia i ośrodków odpowiedzialnych za opiekę długoterminową, seniorzy oraz osoby z chorobami współistniejącymi. "Państwa członkowskie UE opracowują krajowe strategie szczepień" - czytamy w rządowym stanowisku.

Powstanie Europejska Unia Zdrowia

W komunikacie mowa jest także o budowie Europejskiej Unii Zdrowia. "Komisja Europejska 11 listopada br. opublikowała pakiet propozycji w sprawie budowy Europejskiej Unii Zdrowia. Komisja proponuje wzmocnienie odporności UE na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, poprzez wzmocnienie kompetencji unijnych agencji - Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków. KE proponuje wzmocnienie wspólnotowych zdolności koordynacyjnych w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, zwłaszcza w sektorze produktów leczniczych i wyrobów medycznych" - przypomniał Müller i dodał, że propozycja obejmuje także ujednolicenie procedur planowania i zarządzania kryzysowego w obszarze zdrowia, w szczególności monitorowanie dostaw leków i wyrobów medycznych w celu uzupełniania ich niedoborów.

Według niego Rada Europejska przedyskutuje również kwestię współpracy międzynarodowej dot. COVID-19, w tym zawarcia międzynarodowego traktatu w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia ws. walki z pandemiami.

Rzecznik rządu podkreślił również, że Rada Europejska powróci do kwestii zmian klimatycznych z myślą o uzgodnieniu nowego celu UE w zakresie redukcji emisji do 2030 r. "Obecny cel redukcyjny do roku 2030, przyjęty w 2014 r., został ustalony na poziomie co najmniej 40 proc. Komisja Europejska popiera jego podniesienie do poziomu co najmniej 55 proc. w porównaniu do 1990 r." - czytamy w komunikacie.

Porozumienie paryskie, podpisane przez kraje UE oraz Unię Europejską, dotyczące łagodzenia zmiany klimatu, zobowiązuje strony do potwierdzenia lub do aktualizacji własnych celów redukcyjnych co pięć lat. Termin zgłaszania nowych ambicji klimatycznych na kolejny okres upływa z końcem br. Państwa unijne koordynują swoje stanowiska w tym zakresie i ustalają wspólne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych na szczeblu unijnym. W dyskusji na temat ambicji klimatycznych UE Polska wskazuje na potrzebę sprawiedliwej transformacji, przewidującej odpowiednie mechanizmy wsparcia oraz uwzględniającej zróżnicowaną sytuację państw członkowskich i poszczególnych sektorów gospodarki.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy