Reklama

Reklama

Małe dzieci nie powinny trafiać do domów dziecka

Dzieci do 7. roku życia nie powinny być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a niestety tak się dzieje – alarmuje rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który chce, aby problemowi przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli.

Z danych RPD wynika, że do placówek opiekuńczo-wychowawczych trafia wiele dzieci w wieku poniżej 7 lat.

Tymczasem, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do końca 2015 r. w pieczy instytucjonalnej nie mogą być umieszczane dzieci poniżej 7 roku życia, a od 2016 r. - dzieci poniżej 10 roku życia, chyba, że zajdą przewidziane ustawą wyjątki (np. gdy chodzi o nierozdzielanie rodzeństwa, gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka).

"W wyniku kontroli przeprowadzonej w 32 losowo wybranych placówkach z całej Polski, ustaliliśmy, że przebywa w nich 1073 dzieci, z czego 73 proc. stanowiły - wbrew przepisom - dzieci do 6. roku życia" - napisał Michalak w wystąpieniu do prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Reklama

Kontrola rzecznika pokazała też, że liczba miejsc w sprawdzanych placówkach wynosiła 952, a przebywało w nich 1073 dzieci, co oznacza, że limit miejsc został przekroczony o ok. 12 proc.

RPD apeluje o zaplanowanie kontroli, które sprawdziłyby, w jaki sposób organizatorzy pieczy zastępczej realizują obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dowiedz się więcej na temat: domy dziecka | rzecznik praw dziecka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy