Reklama

Reklama

MAC: Będą umowy z Kościołami ws. odpisu podatkowego

Rząd podpisze umowy z mniejszymi Kościołami i związkami wyznaniowymi ws. zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym - takie ustalenie zapadło podczas wtorkowego spotkania w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Resort poinformował, że powołane zostaną zespoły robocze, które mają przygotować zapisy umów ws. odpisu podatkowego w wysokości 0,5 proc. - Nowe warunki, związane ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dają możliwość przyjęcia tego mechanizmu rozliczania od 1 stycznia 2015 roku, przy możliwości przyjęcia modelu trzyletniego okresu przejściowego, ważnego dla analizy zmian sposobu finansowania Kościołów i związków wyznaniowyc - podkreślił szef MAC Michał Boni.

Reklama

Henryk Kozłowski ze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich powiedział, że związki wyznaniowe otrzymają projekty umów ws. odpisu podatkowego i do piątku mają ustosunkować się do rządowej propozycji.

Sekretarz Rady Polskiej Unii Buddyjskiej lama Waldemar Zych poinformował, że podczas spotkania rozmawiano także o sposobie dokonywania odpisu przez małżeństwa mieszane pod względem wyznań. Dodał, że kwestia ta będzie jeszcze analizowana.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec powiedział, że prace nad szczegółami umowy mają być poprzedzone spotkaniem prawników reprezentujących Kościoły i związki wyznaniowe. Dodał, że odbędą się także rozmowy z przedstawicielami ZUS.

Odpisowi podatkowemu sprzeciwia się Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Odpisowi podatkowemu sprzeciwia się Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Zwierzchnik tego Kościoła abp Sawa mówił kilkakrotnie, że prawosławni nie zgadzają się na żaden odpis podatkowy i takie stanowisko przekazał premierowi i Sejmowi. - Nasi wierni w większości mieszkają na wsiach albo w małych miasteczkach, to ludzie ubodzy. Środki z odpisu byłyby niewielkie. Dlatego też musi być rekompensata, która będzie zapisana w ustawie - podkreślał abp Sawa.

Samodzielne rozmowy z rządem ws. odpisu podatkowego prowadzi Kościół katolicki. W ubiegłym tygodniu podczas spotkania w MAC ustalono, że także ten Kościół podpisze umowę dotyczącą finansowania.

W Polsce na podstawie odrębnych ustaw funkcjonują następujące Kościoły i związki wyznaniowe: Kościół katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół ewangelicko-augsburski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Muzułmański Związek Religijny, Kościół katolicki obrządek bizantyjsko-ukraiński, Kościół starokatolicki mariawitów, Kościół zielonoświątkowy, Kościół polskokatolicki, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół katolicki obrządek ormiański, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół katolicki mariawitów, Staroprawosławna Pomorska Cerkiew RP, Kościół katolicki obrządek bizantyńsko-słowiański, Karaimski Związek Religijny.

Zgodnie z rządową propozycja o przekazaniu odpisu 0,5 proc. na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy decydować mają obywatele w rozliczeniu PIT. Rozwiązania te mają być oparte na regulacjach dotyczących odpisu 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę

W pierwszych trzech latach po wprowadzeniu zmian państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny w 2013 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji. Po trzech latach ma nastąpić weryfikacja funkcjonowania odpisu, wtedy też możliwa będzie ewentualna zmiana jego wysokości.

Po zastąpieniu Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie płaciłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Płacenie składek ubezpieczeniowych przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) ma się odbywać w taki sam sposób jak teraz.

Obecnie z Funduszu Kościelnego pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz Kościelny działa na mocy ustawy z 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych. Powstał jako rekompensata za bezprawne zagarnięcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa.

Podczas wtorkowego spotkania w MAC omawiano także kwestię obecności Kościołów i związków wyznaniowych w publicznych programach radiowych i telewizyjnych.

Dowiedz się więcej na temat: Michał Boni | Fundusz Kościelny | Kościół

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje