Reklama

Reklama

Kościół krytykuje Polski Ład. "Obciążenia duchownych wyraźnie wzrosną"

"W odniesieniu do duchownych nie przewiduje się żadnych rozwiązań, które miałyby złagodzić skutki likwidacji możliwości odliczania składki zdrowotnej od płaconego podatku dochodowego" - alarmuje w analizie prawnej nowych rozwiązań podatkowych ks. prof. Piotr Stanisz z KUL. Dokument przesłał do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Jak zaznaczono, "proponowana w Polskim Ładzie zmiana spowoduje, że obciążenia duchownych wyraźnie wzrosną".

"Z przykrością stwierdzam, że pomimo tego, iż projekt (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) dotyczy również sytuacji prawnej osób duchownych, ani Kościół katolicki, ani inne związki wyznaniowe nie zostały uwzględnione wśród kilkudziesięciu podmiotów, z którymi rząd przeprowadza konsultacje publiczne" - napisał w liście do premiera abp Stanisław Gądecki. 

Kościół alarmuje: Zmiany dotkną większość polskich księży

Metropolita Poznański przesłał do szefa rządu analizę prawną proponowanych przez rząd w Polskim Ładzie zmian podatkowych. Zdaniem Kościoła, ucierpią na nich finansowo duchowni. 

Reklama

Jak zauważa ks. prof. Piotr Stanisz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "sytuacja prawna osób duchownych nie należy do pierwszorzędnych przedmiotów zainteresowania projektodawców", a "wejście w życie proponowanych przepisów nie pozostanie jednak bez wpływu na status członków tej grupy". 

"Fundamentalne znaczenie posiada projektowane skreślenie art. 44 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby, fizyczne i związana z tym modyfikacja brzmienia art. 47 tej ustawy (art. 9 pkt 23 i 24 projektu). Dotyczy to osób duchownych, które - zgodnie z ustawą o ryczałcie - opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (a więc - w praktyce - zdecydowanej większości polskich księży)" - czytamy w analizie. 

"Obciążenia duchownych wyraźnie wzrosną"

Jak przypomina ks. prof. Stanisz, zgodnie z art. 44 ustawy, ryczałt opłacany przez duchownych ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne z zastrzeżeniem, że obniżenie to nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki (chociaż jej wysokość wynosi 9 proc. tej podstawy). "Skreślenie tego przepisu będzie więc oznaczać niemożliwość zastosowania uregulowanego w nim odliczenia, z konsekwencją w postaci obowiązku opłacenia w całości zarówno podatku ryczałtowego, jak i składki zdrowotnej)" - zauważa. 

"Proponowana zmiana spowoduje więc, że obciążenia duchownych opłacających podatek zryczałtowany wyraźnie wzrosną - obecnie wysokość opłacanej przez nich składki zdrowotnej, przy podstawie jej wymiaru równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę wynosi miesięcznie blisko 220 zł, co w skali roku oznacza wydatek rzędu 2500 zł" - ocenia. 

W analizie zaznaczono, że w odniesieniu do duchownych "nie przewiduje się żadnych rozwiązań szczególnych, które miałyby złagodzić skutki likwidacji możliwości odliczania składki i zdrowotnej od płaconego podatku dochodowego". 

Kościół przedstawia rozwiązania

"Biorąc pod uwagę kształt obowiązujących dziś przepisów, możliwości zrównoważenia lub przynajmniej zamortyzowania planowanego skreślenia art. 44 ustawy o ryczałcie można byłoby szukać w szczególności w zmianie podstawy wymiaru składek zdrowotnych opłacanych przez osoby duchowne będące podatnikami podatku ryczałtowego (na przykład przez przyjęcie, że w miejsce kwoty minimalnego wynagrodzenia zostanie przyjęta kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, wykorzystywana już jako podstawa wymiaru składek zdrowotnych płaconych za osoby duchowne, które nie są podatnikami podatku dochodowego), w objęciu składek zdrowotnych płaconych przez duchownych — ryczałtowców regułą częściowego finansowania z Funduszu Kościelnego (tak jak to się dzieje w przypadku składek opłacanych na ubezpieczenia społeczne) lub też w znaczącym zmniejszeniu stawek zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych" - proponuje ks. Stanisz.

Duchowny postuluje jednocześnie, aby "rozwiązania te zostały wypracowane z udziałem przedstawicieli Kościoła" wskazując, że "właściwym forum dotyczących tego prac wydają się Komisje Konkordatowe".

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie

Centrum Informacyjne Rządu pytane o komentarz do listu przewodniczącego KEP podkreśliło, że projekt ustawy jest na razie w fazie konsultacji.

"Trwają konsultacje projektu i ten list jest elementem stanowiska w ramach tych konsultacji. Ostateczny kształt projektu wciąż jest opracowywany" - czytamy w stanowisku CIR przesłanym PAP w sobotę.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy podatkowej, skierowany do konsultacji społecznych przewiduje m.in., że od przyszłego roku zarówno pracownik jak i przedsiębiorca będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. swojego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Nie będzie możliwości odliczenia 9-proc. składki od podatku.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 m kw. bez formalności.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje