Reklama

Reklama

​Koronawirus u norek. Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u norek będzie chorobą zwalczaną z urzędu - przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Projekt trafił do prac rządowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt minister rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione w załączniku do ustawy choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania na obszarze całego kraju lub jego części.

Reklama

Ze względu na aktualną sytuacją epizootyczną i epidemiczną związana z zagrożeniem występowania zakażeń SARS-CoV-2 na fermach norek, jak również konieczność zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, minister przygotował przepisy, które pozwolą na zwalczanie tej choroby. W chwili obecnej nie ma możliwości podjęcia działań administracyjnych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu zwalczenia tej choroby.

W kwietniu 2020 r. w Holandii zidentyfikowano pierwszą infekcję SARS-CoV-2 na fermach norek, a następnie u pracowników obsługujących te fermy. Dokładne badania genetyczne wykazały, że źródłem zakażenia ludzi były norki. Fakt ten potwierdził możliwość transmisji SARS-CoV-2 z człowieka na norkę i z norki na człowieka. W kolejnych miesiącach infekcje SARS-CoV-2 u norek odnotowano także w Danii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Grecji.

"Istnieją przypuszczenia, że intensywna hodowla zwierząt wrażliwych na zakażenie SARS-CoV-2 może prowadzić do niekontrolowanego namnażania i rozprzestrzeniania wirusa, a także zwiększa ryzyko jego mutacji i transmisji w obrębie ferm norek oraz z norek na ludzi" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projektowane przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wynika to z sytuacji epizootycznej i epidemicznej kraju w związku z występowaniem zakażenia SARS-CoV-2 - wyjaśniono.

W ocenie autorów projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty konieczności ewentualnego zwalczania SARS-CoV-2 u norek zostaną pokryte ze środków budżetowych określonych w części 83 - rezerwa celowa.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy