Reklama

Reklama

Kolejny wniosek RPO do sądu w sprawie przejęcia Polska Press

O uwzględnienie postanowienia wstrzymującego wykonanie decyzji prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen w aktach rejestrowych spółek - wystąpił do sądu rejestrowego rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Reklama

Wniosek w tej sprawie, podpisany przez Adama Bodnara, trafił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego: Krajowego Rejestru Sądowego.

Reklama

"W wydanym postanowieniu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania strony transakcji muszą wstrzymać się z wykonywaniem zaskarżonej przez RPO decyzji Prezesa UOKIK oraz powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów w kapitale zakładowym. Rzecznik przedkłada przedmiotowe postanowienie celem jego uwzględnienia w aktach rejestrowych spółek" - napisał rzecznik we wniosku do sądu rejestrowego.

Zgodnie z zapisem ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym "w przypadku, gdy wpis do rejestru uzależniony jest od zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, udzielonej na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, sąd wyda postanowienie o wpisie do rejestru, na podstawie decyzji Prezesa UOKiK o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji (...)".

Sąd wstrzymał wykonanie decyzji prezesa UOKiK

W poniedziałek Biuro RPO informowało, że sąd uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji - przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. We wtorek warszawski sąd okręgowy w krótkim komunikacie potwierdził tę informację.

"Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...) wstrzymał wykonanie decyzji prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie" - głosił ten komunikat. Dodano w nim, że "powyższe postanowienie jest niezaskarżalne".

Rzecznik praw obywatelskich otrzymał natomiast we wtorek to postanowienie sądu na piśmie wraz z jego uzasadnieniem. W uzasadnieniu tym sąd napisał m.in., że "podejmowanie wszelkich czynności w warunkach zawieszenia wykonania decyzji może nieść negatywne skutki wynikające z nieważności czynności prawnych".

Odpowiedź prezesa Orlenu

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczał we wtorek, że "nabycie udziałów Polska Press dokonało się skutecznie 1.03.2021 r., czyli przed wydaniem przez sąd postanowienia". "W związku z tym postanowienie sądu jest bezprzedmiotowe i nie ma wpływu na nasze działania, ani skuteczność nabycia tego podmiotu" - dodał. Ocenił też, że "postanowienie sądu nie ogranicza również PKN Orlen w wykonywaniu uprawnień właścicielskich z udziałów w Polska Press; RPO wnioskował do sądu o wydanie takiego zakazu, ale sąd w sentencji wydanego postanowienia nie nałożył na PKN Orlen takiego obowiązku".

- Postanowienie sądu o zabezpieczeniu bez merytorycznej oceny, godzi w prawa przedsiębiorców - mówił zaś prezes UOKiK Tomasz Chróstny. W jego ocenie tego typu decyzja może wpływać na stabilność obrotu gospodarczego.

UOKiK: Zgoda na przejęcie Polska Press - na początku lutego

5 marca informowano, że RPO odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego. RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK.

Wówczas informowano, że dodatkowo - w oddzielnym wniosku - RPO chciał też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do czasu rozstrzygnięcia głównego odwołania. Zgodnie bowiem z obowiązującymi regulacjami odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK, zaś prezes UOKiK ma trzy miesiące na przesłanie tego odwołania do sądu, jeśli wcześniej w trybie autokontroli nie zmieni swojej decyzji o zgodzie na koncentrację. Dlatego obecnie Rzecznik oczekuje na przekazanie przez prezesa Urzędu odwołania do sądu.

Natomiast związany z odwołaniem wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, w tym także zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press, wysyła się już bezpośrednio do sądu. W połowie marca informowano, że sąd zarejestrował ten wniosek RPO. Został on rozpoznany 8 kwietnia.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje