Reklama

Reklama

KE przyjęła zalecenia dla Polski dotyczące rządów prawa

Komisja Europejska przyjęła zalecenia dla Polski - poinformował wiceszef KE Frans Timmermans. Wśród nich znalazło się m.in. zalecenie wykonanie wyroków TK ws. wyboru sędziów i konstytucyjności tzw. ustawy naprawczej. Tym samym Bruksela przechodzi do drugiego etapu procedury praworządności wobec Polski, rozpoczętej w styczniu. Do sprawy odniosło się już polskie MSZ.

Reklama

- Pomimo tego, że z władzami polskimi prowadzono dialog od początku roku, zdaniem Komisji główne kwestie zagrażające praworządności w Polsce nie zostały rozwiązane. Kierujemy zatem do władz polskich konkretne zalecenia, których zastosowanie pozwoli rozwiać nasze wątpliwości i sprawi, że Trybunał Konstytucyjny będzie mógł wykonywać swoje zadania w zakresie skutecznej kontroli zgodności aktów prawnych z konstytucją - oświadczył Timmermans. 

KE zaleca polskim władzom "przestrzeganie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia 2015 roku oraz ich pełne wykonanie; zgodnie z tymi wyrokami stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma objąć trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem przez poprzedniego ustawodawcę w październiku 2015 roku, a nie trzech sędziów wybranych przez nowego ustawodawcę bez ważnej podstawy prawnej".

Reklama

Kolejne zalecenie KE to ogłoszenie i pełne wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku i jego późniejszych wyroków oraz zagwarantowanie automatycznego ogłaszania przyszłych wyroków niezależnie od decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej.

Komisja Europejska rekomenduje też "zagwarantowanie zgodności wszelkich nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, w tym z wyrokami z dnia 3 i 9 grudnia 2015 roku i 9 marca 2016 roku oraz pełnego uwzględnienia w tych nowelizacjach opinii Komisji Weneckiej". Trybunał powinien też mieć możliwość oceny, czy nowa ustawa o TK, przyjęta 22 lipca, jest zgodna z konstytucją - wskazała KE.

Odpowiedź MSZ

Polskie MSZ wydało specjalne oświadczenie, w którym odnosi się do decyzji Komisji Europejskiej. 

"W związku z dzisiejszą decyzją Komisji Europejskiej informujemy, że działania KE podjęte przed wejściem w życie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym są zdecydowanie przedwczesne. Narażają KE na utratę autorytetu, koniecznego do pełnienia opisanych w traktatach funkcji" - napisano w oświadczeniu.

"Wzbudza to po stronie Rządu RP pytania o przestrzeganie przez KE zasady lojalnej współpracy z rządami Państw Członkowskich, o której mowa w art. 4.3 TFUE. Przechodząca ostatnie fazy procesu legislacyjnego ustawa o Trybunale Konstytucyjnym ma wprowadzić w życie liczne rozwiązania ustrojowe, które są całkowicie zgodne z europejskimi standardami funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego, w tym z szeregiem zaleceń Komisji Weneckiej" - czytamy dalej. 

"Polskie władze są zdeterminowane, by przywrócić stabilne podstawy funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego" - poinformowano w oświadczeniu. 

Trzy miesiące na zastosowanie się

Polska ma trzy miesiące na zastosowanie się do zaleceń. 

Niestosowanie się do zaleceń może zakończyć się wnioskiem Komisji Europejskiej o nałożenie sankcji, łącznie z odebraniem Polsce głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych. 

Do wprowadzenia takich restrykcji potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów członkowskich. Węgry już zapowiedziały, że takiego wniosku nie poprą.

 


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama