Reklama

Reklama

​Kantar: Ponad połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Ponad połowa Polaków źle ocenia kierunek biegu spraw w kraju - wynika z badania Kantar na temat nastrojów społecznych Polaków. Przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych. 73 proc. Polaków uważa, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu.

W kwietniu 2020 r. Kantar przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Polacy zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Reklama

Z badania wynika, że 33 proc. Polaków dobrze ocenia kierunek biegu spraw w kraju. Przeciwnego zdania jest 54 proc. badanych. 13 proc. respondentów nie potrafi ocenić kierunku biegu spraw. Co piąty Polak (21 proc.) uważa, że gospodarka naszego kraju rozwija się, natomiast 73 proc. badanych jest pesymistycznie nastawionych do stanu polskiej gospodarki.

19 proc. Polaków uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w Polsce nie zmienią się. Na polepszenie warunków wskazuje niemal co czwarty badany (22 proc.), natomiast 53 proc. z nich sądzi, że ulegną one pogorszeniu.

Większość Polaków (66 proc.) jest przekonana, że w Polsce można znaleźć pracę. Natomiast 27 proc. ankietowanych deklaruje, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest trudne lub w ogóle niemożliwe.

W porównaniu do wyników otrzymanych w marcu widoczny jest spadek odsetka osób, które pozytywnie oceniają kierunek biegu spraw (o cztery punkty procentowe) oraz znaczny wzrost (o 12 punktów procentowych) odsetka osób, które negatywnie oceniają kierunek zmian. Również odsetek osób, które nie mają zdania, spadł o osiem punktów procentowych.

73 proc. Polaków jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym większość z nich (51 proc. ogółu) uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża ponad jedna piąta badanych (22 proc. ogółu). Polacy pozytywnie nastawieni do kondycji polskiej gospodarki stanowią 21 proc. respondentów.

Sondaż przeprowadzono 16 i 17 kwietnia 2020 r., metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat wzwyż. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje