Reklama

Reklama

Gdzie mieszka się najlepiej? Opublikowano raport

Mieszkańców dziewięciu metropolii zapytano o jakość życia, o to, jak wyobrażają sobie swoje miasto w przyszłości i czym jest dla nich miasto idealne. Badanie Ipsos wykazało, że mieszkańcy Warszawy są bardziej usatysfakcjonowani niż paryżanie.

Badanie przeprowadzono w dziewięciu metropoliach, obok Warszawy, w Algierze, Barcelonie, Bombaju, Chicago, Chongqing, Madrycie, Paryżu i Rio de Janeiro.

Reklama

Mieszkańców poszczególnych metropolii spytano, czy są zadowoleni z życia w swoim mieście. "Tak" odpowiedziało 91 proc. warszawiaków, wystawiając swojemu miastu ocenę nieco wyższą od średniej dla wszystkich metropolii (88 proc.). Największy odsetek usatysfakcjonowanych mieszka w Chongqing (95 proc.) i Rio de Janeiro (94 proc.). Podobnie do warszawiaków odpowiadali mieszkańcy Madrytu (92 proc.) i Barcelony (91 proc.). Odpowiedzi twierdzącej najrzadziej udzielali mieszkańcy Paryża (80 proc.), zgodnie z badaniem co piąty paryżanin jest niezadowolony ze swojego miasta. Średnio niezadowolonych ze swoich aglomeracji jest 12 proc. respondentów.

- Ta ogólnie pozytywna ocena miasta jest zaskakująca, bo przyzwyczailiśmy się narzekać. Warszawa ma koszmarny wizerunek w Polsce jako miasto nieprzyjazne, brzydkie, zakorkowane, pełne karierowiczów. Z tych badań wynika jednak, że jej mieszkańcy oceniają ją dobrze - komentował wyniki badania na czwartkowej konferencji prasowej Grzegorz Piątek z Fundacji Centrum Architektury.

Jak podkreślił, z badania wynika, że choć warszawiacy chcą miasta ekologicznego (wybrał tę opcję co trzeci mieszkaniec), to jednak nie wiążą tego z ograniczeniem ruchu samochodowego. Warszawiacy najrzadziej (68 proc.) spośród mieszkańców badanych metropolii wskazywali na obecność dzielnic tylko dla pieszych jako cechę miasta pięknego. Na tę cechę wskazało 80 proc. respondentów we wszystkich badanych miastach.

Zgodnie z badaniem warszawiacy najbardziej cenią w swoim mieście możliwości zawodowe i znalezienie zatrudnienia (51 proc.). Mieszkańcy Warszawy wybierali tę odpowiedź częściej niż mieszkańcy innych badanych aglomeracji, średnia dla wszystkich miast wyniosła 33 proc.

Pytani o atuty swoich miast, respondenci najrzadziej wskazywali na jakość mieszkań. Tę opcję wybrało 2 proc. badanych w Paryżu, 3 proc. w Warszawie, 4 proc. w Madrycie i Rio de Janeiro, 6 proc. w Barcelonie i Chicago. Najlepiej pod tym względem i znacznie powyżej średniej wypadły Chongqing i Algier. W chińskiej aglomeracji jakość mieszkań ceni sobie 41 proc. badanych, w stolicy Algierii - 28 proc.

Większość warszawiaków (78 proc.) uważa, że łatwo znaleźć mieszkanie, jednak zaledwie co trzeci mieszkaniec polskiej stolicy (29 proc.) uważa, że ceny nieruchomości umożliwiają mu zakup mieszkania. Na to pytanie twierdząco odpowiedziało średnio we wszystkich badanych miastach 37 proc. badanych. Łatwość w znalezieniu mieszkania przeciętnie deklarował co drugi respondent (54 proc.). Zgodnie z badaniem najtrudniej znaleźć mieszkanie w Paryżu, ma z tym problem 82 proc. paryżan.

Co drugiemu warszawiakowi przeszkadzają hałas (55 proc.) i zanieczyszczenie środowiska (49 proc.).

Gdyby warszawiacy mogli wybierać pomiędzy małym mieszkaniem w centrum miasta a dużym oddalonym od śródmieścia, większość (84 proc.) wybrałaby większe i na przedmieściach. Mieszkańcy polskiej metropolii wybierali tę opcję najczęściej w porównaniu z innymi miastami.

Według badanych Warszawa za 15 lat będzie miastem większym (97 proc.) i liczącym więcej mieszkańców (95 proc.). Dla warszawiaków miasto idealne to miasto bezpieczne (58 proc.) i bogate pod względem kulturowym (37 proc.).

Badania zostały wykonane przez Ipsos na zlecenie Grupy Lafarge. Zostały przeprowadzone przez internet na grupie blisko 5,5 tys. respondentów w dziewięciu metropoliach od sierpnia 2013 r. do czerwca 2014 r. W Warszawie przebadano ok. 600 mieszkańców.

Ipsos to międzynarodowa grupa badawcza, obecna w 84 krajach świata, specjalizująca się w badaniach marketingowych, reklamy, opinii, lojalności i satysfakcji klientów.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama