Reklama

Reklama

Episkopat o tematyce płciowości w szkołach: Nieprawdziwe informacje

"Powielane informacje, medialne doniesienia i sugestie polityków, jakoby w polskich szkołach nie była podejmowana tematyka związana z płciowością są nieprawdziwe" – czytamy w stanowisku Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski z 29 października 2019 roku, odnośnie do edukacji seksualnej w szkołach.

Komisja Episkopatu stwierdza: "Wobec nasilających się nacisków ze strony liberalnych środowisk, domagających się wprowadzenia do polskich szkół permisywnej edukacji seksualnej przypominamy, że w Polsce już w 1998 r. został wypracowany i od lat funkcjonuje program wychowania seksualnego".

Reklama

Komisja podkreśla, że od przeszło 20 lat są prowadzone zajęcia z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". Program zajęć został opracowany przez znanych naukowców i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. "Zajęcia te, seksualność człowieka ujmują integralnie, nie tylko w aspekcie biologicznym, ale również psychicznym, społecznym, duchowym i etycznym" - przekonuje Komisja.

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski zaznacza też, że: "Treści programowe (realizowane od IV klasy szkoły podstawowej do III klasy liceum) są stopniowo poszerzane i dostosowywane do rozwoju psychoseksualnego uczniów. Programy i podręczniki do zajęć 'Wychowanie do życia w rodzinie' stanowią istotną pomoc w realizacji pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły".

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski stwierdza, że konieczne jest właściwy przekaz dotyczący przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". W dokumencie czytamy: "Deprecjacja tego przedmiotu i medialne ośmieszanie wydają się mieć jeden cel: zepchnąć go margines, wprowadzić w to miejsce demoralizującą edukację seksualną".

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy