Reklama

Reklama

Eksperci: Wiedza na temat przestępstw z nienawiści jest bardzo ważna

Przestępstwa z nienawiści to temat konferencji zorganizowanej przez MSW. Jej celem była edukacja o przestępstwach na tle rasistowskim i z pobudek ksenofobicznych. Jak oceniają eksperci jest ona konieczna, bo choć wiedza na ten temat jest coraz powszechniejsza, to nadal niewystarczająca.

Okazją do dyskusji na ten temat była w środę, zorganizowana przez MSW, konferencja poświęcona zagadnieniom przestępstw z nienawiści.

Reklama

Przestępstwa z nienawiści to zabroniony prawnie czyn motywowany uprzedzeniami wynikającymi np. z innego koloru skóry, pochodzenia z innego kraju lub innego kręgu kulturowego, mówienia innym językiem, wyznawania odmiennej religii.

Podczas środowej konferencji m.in. podsumowano realizowaną przez resort spraw wewnętrznych kampanię "Racism. Say it to fight it". Jej celem było przekazanie cudzoziemcom, głównie imigrantom zamieszkującym, pracującym i studiującym w Polsce kluczowych informacji na temat tego, jak skutecznie dochodzić swoich praw,, gdy doświadcza się przestępstw z nienawiści.

W ramach kampanii przygotowano ulotki, spoty telewizyjne, plakaty, billboardy, które pojawiły się w miastach wojewódzkich oraz specjalną stronę internetową www.reportracism.pl. Materiały - opracowane w kilku językach - dostępne były w komisariatach, na uczelniach, w komunikacji miejskiej, w urzędach pracy; w jednostkach samorządu terytorialnego; dystrybuowały je także organizacje pozarządowe.

M.in. na bazie doświadczeń z tą kampanią uczestnicy spotkania oceniali w środę możliwości upowszechniania wiedzy o przestępstwach z nienawiści, a także zapobiegania im poprzez szeroko zakrojoną edukację.

Paneliści sygnalizowali m.in. możliwość większego wykorzystania mediów społecznościowych; wskazywali także, by przygotowując kampanie koncentrować się nie tylko na dużych aglomeracjach, ale także na działaniach o charakterze lokalnym. Podnosili, że warto byłoby pomyśleć o bezpośrednich spotkaniach informacyjnych z cudzoziemcami na temat ich praw, a także o rozpropagowywaniu ulotek w miejscach, gdzie cudzoziemcy chętnie bywają, np. w cerkwiach czy ich regionalnych restauracjach.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk mniejszości podkreślali, że skutecznym sposobem radzenia sobie z problemem przestępczości z nienawiści jest szkolenie osób mających styczność z imigrantami np. urzędników. Wskazywali także na istotną rolę kształtowania właściwych postaw poprzez edukowanie w szkołach np. podczas spotkań na ten temat z policjantami.

Dyrektor departamentu kontroli, skarg i wniosków MSW Danuta Głowacka-Mazur uważa, że edukacja jest kluczowa, by osoby przebywające w Polsce czuły się dobrze i bezpiecznie "niezależnie od tego czy są jakieś cechy wyróżniające ich ze społeczeństwa". "Ciągle jeszcze wiedza na temat tych społeczności, ich kultury, istotnych dla nich elementów które pozornie mogą się wydawać się nieistotne, ale dla poczucia tożsamości imigrantów są ważne, jest niewystarczająca" - dodała.

Z danych Prokuratury Generalnej wynika, że w pierwszym półroczu tego roku w prokuraturach prowadzono 704 postępowania dotyczące czynów popełnianych z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych, w tym 427 to sprawy nowe.

Najczęściej dochodziło do znieważeń z powodu przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej (325 spraw), nawoływania do nienawiści na takim tle (323 sprawy), propagowania faszyzmu lub innego totalitarnego ustroju (135 postępowań), gróźb (56 spraw), przemocy fizycznej (45 spraw), uszkodzenia ciała (21 postępowań), naruszenia nietykalności fizycznej (21 spraw), pobicia przez więcej niż jednego sprawcę (19 postępowań) podpalenia (pięć spraw).

Badając zjawisko z punktu widzenia kategorii pokrzywdzonych, stwierdzono, że najwięcej przestępstw na tle rasizmu lub ksenofobii popełniono przeciwko muzułmanom (142 sprawy), Żydom (103 postępowania), osobom czarnoskórym (81 spraw), Romom (48), Czeczeńcom (34 sprawy), Polakom (22 postępowania), chrześcijanom (22 postępowania), Ukraińcom (14 spraw) i Rosjanom (14 spraw).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje