Reklama

Reklama

Edward Zalewski ponownie szefem Krajowej Rady Prokuratury

Edward Zalewski ponownie został przewodniczącym Krajowej Rady Prokuratury; był jedynym kandydatem na to stanowisko. W poniedziałek KRP nowej kadencji zebrała się po raz pierwszy.

Kadencja dotychczasowej Rady wygasła 21 września. Na swoim pierwszym posiedzeniu nowa Rada wybrała członków prezydium: przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Szefem Rady ponownie został Edward Zalewski, który piastuje tę funkcję od początku istnienia tej instytucji. Jest w Radzie reprezentantem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wcześniej Zalewski był ostatnim szefem Prokuratury Krajowej, a w 2010 r. kandydował na urząd Prokuratora Generalnego - ówczesny prezydent Lech Kaczyński wskazał na jego rywala - Andrzeja Seremeta.

Reklama

W poniedziałek Zalewski otrzymał 19 głosów za swą kandydaturą, jedna osoba była przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Był jedynym kandydatem na tę funkcję. Jego zastępcami pozostali dotychczasowi wiceprzewodniczący Rady - prokuratorzy Sławomir Posmyk i Mariusz Chudzik. Zmiana zaszła na stanowisku sekretarza KRP - miejsce prok. Piotra Wesołowskiego, który nie został wybrany do rady na kolejną kadencję, zajął prok. Andrzej Kaucz. I on i zastępcy również byli jedynymi kandydatami na zajęte stanowisko.

Poniedziałkowe posiedzenie Rady było też okazją do spotkania ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem - obaj są z urzędu członkami tego organu. "Minister Grabarczyk podzielił się z radą swymi zapatrywaniami na kierunki reformy prokuratury, prokurator Seremet także przedstawił swe uwagi w tej sprawie. Z uznaniem odniósł się do działań Krajowej Rady Prokuratury" - powiedział PAP Zalewski.

Zgodnie z ustawą o prokuraturze kadencja KRP trwa cztery lata. Inauguracyjne posiedzenie Rady pierwszej kadencji odbyło się 21 września 2010 r., zaś jej ostatnie posiedzenie zakończyło się 4 września tego roku. Łącznie posiedzenia KRP zajęły blisko 140 dni.

W skład KRP wchodzi 25 członków: z urzędu jest to minister sprawiedliwości, prokurator generalny i przedstawiciel prezydenta, a ponadto czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez prokuratorów IPN, trzech prokuratorów wybranych przez prokuratorów Prokuratury Generalnej, a także 11 prokuratorów wybranych przez zgromadzenia prokuratorów okręgów apelacyjnych.

Prokurator może być członkiem KRP najwyżej dwie kadencje. Większość dotychczasowych członków Rady wybrano ponownie. Z kolei kadencje posłów i senatorów nie są związane z kadencją KRP, tylko z kadencją parlamentu. Kadencyjnym członkiem Rady nie jest przedstawiciel prezydenta. Nowym członkiem KRP, z racji zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości, został Cezary Grabarczyk.

Krajową Radę Prokuratury, która ma m.in. stać "na straży niezależności prokuratorów", utworzono na mocy obowiązującej od 31 marca 2010 r. nowelizacji Ustawy o prokuraturze, która rozdzieliła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Rada zgodnie z ustawą m.in. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących prokuratury; wysłuchuje informacji prokuratora generalnego o działalności prokuratury i wyraża opinie w tym zakresie; wyraża opinię w przedmiocie wniosku premiera o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji, rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich, zajmuje stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie w trakcie trwania kadencji z pełnienia funkcji prokuratora, czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej prokuratorów.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje