Reklama

Reklama

Dziewięć "przykazań" dla policji od MSW i RPD

MSW i Rzecznik Praw Dziecka opracowali zalecenia dotyczące postępowania policji w czasie interwencji dotyczących dzieci. Dokument w formie plakatu ma trafić do wszystkich komend policji w kraju.

Zalecenia przedstawiono podczas konferencji "Prawa dziecka w sztuce - dialog pokoleń. 25 lat Konwencji o prawach dziecka", z udziałem m.in. RPD Marka Michalaka, ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i szefa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Reklama

Na plakacie spisano dziewięć zaleceń dla policjantów oraz generalne przesłanie, by w każdym działaniu "kierować się dobrem dziecka, zapewnić mu właściwą opiekę oraz poczucie bezpieczeństwa".

Zalecenia to zestaw praktycznych wskazówek dla funkcjonariuszy, którzy interweniują w sprawach z udziałem małoletnich. Dokument - przygotowany przez MSW we współpracy z biurem RPD, KGP, Prokuraturą Generalną oraz resortami: sprawiedliwości, pracy i edukacji - "kładzie nacisk na właściwe zabezpieczenie interesów dziecka na każdym etapie postępowania, zarówno pod kątem zapewnienia właściwej opieki, jak i poczucia bezpieczeństwa".

Szef MSW wyraził nadzieję, że plakat, "który zawiśnie we wszystkich komendach całej policji w kraju, który przypomina elementarne zasady postępowania wobec dzieci w sytuacjach interwencji (...), będzie jednym z małych kamyków ograniczających codzienną sumę zła na świecie".

Jak mówił RPD, długo trwała debata, w jakiej formie opublikować zasady; w grę wchodziło m.in. ministerialne rozporządzenie, ale ostatecznie ustalono, by były to "miękkie wskazania". - Takie pokazanie, że jak już nie wiesz, co zrobić, to zauważ - jest to dziecko i ono jest cały czas najważniejsze i dobro tego dziecka jest najważniejsze. Wierzę, że będzie działało - powiedział Michalak.

Dodał, że zalecenia są dopełnieniem innej, ważnej inicjatywy MSW - skierowanych do policjantów algorytmów służących do oceny ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie wobec osób dorosłych i dzieci.

Szef NIK podkreślał, że bardzo cieszy się z tego plakatu, ale jeszcze bardziej cieszy się, że po spotkaniu pójdzie bardzo czytelny sygnał do polskiej policji, że jej szef, minister spraw wewnętrznych, osobiście angażuje się w sprawę wrażliwości policji w przypadku interwencji z udziałem dziecka.

Opracowane zasady głoszą m.in., że dziecko to każda osoba poniżej 18. roku życia i należy je traktować "godnie, z szacunkiem i taktownie".

Policjantom przypomina się też, że dziecko nie rozumie sytuacji, w której się znalazło, i jego reakcje mogą być różne. Dlatego należy je uspokoić i wytłumaczyć zaistniałą sytuację. "Dziecko potrzebuje wsparcia, przekonania, że będzie pod dobrą opieką (...)" - napisano na plakacie.

"Mów do dziecka językiem dla niego zrozumiałym", "staraj się nie wywoływać w dziecku dodatkowego stresu" - głoszą zalecenia. Policjantom przypomina się też, by każde dziecko traktowali indywidualnie i z wrażliwością, dowiedzieli się o stanie zdrowia dziecka i upewnili, że nie wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej.

"Pozwól dziecku zabrać ulubioną zabawkę, kocyk i inne niezbędne rzeczy osobiste", "zapewnij dziecku opiekę w trakcie wykonywania czynności" - brzmią ostatnie zalecenia. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama