Reklama

Reklama

Ćwiczenia KRAJ 19. Wzięły w nich udział najwyższe władze państwowe

Najwyższe władze państwowe uczestniczyły w niejawnym ćwiczeniu pod kryptonimem KRAJ 19. Była to największa gra decyzyjna przeprowadzona w Polsce od 2004 r. Sprawdzono system kierowania obroną państwa w sytuacji zewnętrznego zagrożenia - poinformowały we wspólnym komunikacie KPRM, MON i BBN.

"Najwyższe władze państwowe uczestniczyły dziś (w środę - PAP) w niejawnym ćwiczeniu pod kryptonimem KRAJ 19. Była to największa gra decyzyjna przeprowadzona w Polsce od 2004 r., która miała na celu sprawdzenie mechanizmów reagowania w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa kraju" - napisano w komunikacie przekazanym PAP.

Reklama

Wynika z niego, że w ćwiczeniu kierowanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wzięli udział: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz pozostali członkowie Rady Ministrów, a także Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i szefowie służb specjalnych.

Podczas ćwiczenia omówiono obecną sytuację bezpieczeństwa oraz sprawdzono mechanizmy podejmowania decyzji i współdziałania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa. 

"Ponadto informujemy, że w ramach prac związanych z planowaniem strategicznym w państwie, Prezydent RP podjął decyzję o wydaniu Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa, natomiast Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o zatwierdzeniu Planu Reagowania Obronnego RP" - napisały instytucje odpowiedzialne za rządzenie, bezpieczeństwo i obronę kraju.

"Krajowe Ćwiczenie Systemu Obronnego pod kryptonimem KRAJ jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym dotyczącym przygotowań obronnych, angażującym naczelne organy władzy państwowej. Przygotowania do przeprowadzenia ćwiczenia prowadzone były przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, we współpracy z pozostałymi instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy bezpieczeństwa państwa. Ćwiczenie przeprowadzono na podstawie planu ćwiczenia zatwierdzonego przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów" - poinformowano.

Jak podkreślono w komunikacie "wnioski z ćwiczenia pozwolą zweryfikować obowiązujące rozwiązania, podniosą sprawność współdziałania instytucji oraz będą podstawą do rozwijania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym". Zastrzeżono też, że ćwiczenie oraz wszystkie informacje związane z jego organizacją i przebiegiem mają charakter niejawny. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama