Reklama

Reklama

CBOS: Polacy źle oceniają rozwój sytuacji w kraju

Aż 47 proc. Polaków uważa, że rozwój sytuacji w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna trzecia (35 proc.) badanych, a 18 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat - wynika z listopadowego sondażu CBOS.

W porównaniu z październikiem oceny nieznacznie poprawiły się - o jeden punkt procentowy wzrosły oceny pozytywne i spadły negatywne. Pomimo przewagi negatywnych, od trzech miesięcy niezmiennie oceny te należą do najlepszych w ostatnich latach - podkreśla CBOS.

Reklama

Na tym samym poziomie, co w październiku są oceny sytuacji na polskiej scenie politycznej. Najwięcej badanych uważa, że jest ona przeciętna (46 proc., o 1 pkt proc. więcej niż w październiku), odsetek niezadowolonych nie zmienił się od października - 35 proc. 14 proc. ankietowanych - o jeden punkt procentowy mniej uznaje ją za dobrą, a 5 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

Oceny sytuacji gospodarczej w Polsce minimalnie poprawiły się - wynika z badania CBOS. O 3 pkt. proc. (do 26 proc.) zwiększył się w porównaniu z poprzednim badaniem odsetek opinii pozytywnych, o 1 pkt proc. zmniejszyła się liczba ocen negatywnych - do 29 proc. Nadal najwięcej jest ocen ani dobrych, ani złych - dwie piąte (41 proc., o 2 proc. mniej niż w październiku). 4 proc. na pytanie o sytuację gospodarczą odpowiada - trudno powiedzieć.

Podobnie jak w poprzednim miesiącu oceniano warunki materialne gospodarstw domowych. Nadal po 44 proc. uznaje je za dobre lub ani dobre i złe. 12 proc. ankietowanych ocenia je jako złe.

Minimalnie poprawiła się ocena poziomu życia badanych i ich rodzin. 48 proc. (1 pkt proc. więcej niż w październiku) jest z niego zadowolona, 43 proc. ocenia go przeciętnie - również o jeden punkt proc. więcej, a 9 proc. negatywnie (mniej o 2 pkt. proc. niż w październiku).

Według CBOS nieznacznie spadł odsetek osób nieusatysfakcjonowanych sytuacją w zakładach pracy. Ponad połowa (57 proc.) pracowników ocenia ją dobrze, 30 proc. uważa, że jest ona przeciętna (w obu przypadkach o 1 pkt proc. więcej niż w październiku), a 11 proc. zła (o 3 pkt. proc. mniej).

Przewidywania rozwoju ogólnej sytuacji w kraju w najbliższym roku są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem i najlepsze od ponad czterech lat podał CBOS. 58 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.) ocenia, że ta sytuacja nie zmieni się, prawie jedna piąta (19 proc.) oczekuje poprawy, a 14 proc. uważa, że się pogorszy (spadek o 4 pkt. proc. do października).

Nieco poprawiły się opinie o przyszłości polskiej gospodarki - ponad połowa (56 proc. - spadek o 1 pkt proc.) nie oczekuje żadnych zmian, 22 proc. (wzrost o 3 pkt.) jest zdania, że w najbliższym roku sytuacja gospodarcza w kraju poprawi się, a co siódmy (14 proc. - spadek o 1 pkt.) obawia się jej pogorszenia.

Sondaż CBOS został przeprowadzony od 6 do 16 listopada na liczącej 934 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje