Reklama

Reklama

CBOS: Polacy chcą bezpiecznego państwa

Niemal wszyscy Polacy uważają niezmiennie, że państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi bezpieczeństwo - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Maleje natomiast odsetek osób przekonanych, że obowiązkiem obywatela jest płacenie podatków.

W opinii prawie wszystkich badanych państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi bezpieczeństwo (99%) oraz poszanowanie jego własności prywatnej (98%). Powszechne jest także przekonanie, że rolą państwa jest zapewnienie każdemu obywatelowi minimalnego dochodu (95%) oraz bezpłatnej opieki lekarskiej (95%). Niewiele mniej osób (88%) uważa, że obywatele powinni mieć prawo do bezpłatnej nauki na studiach wyższych.

Reklama

Zdecydowana większość badanych (84%) oczekuje, że państwo zagwarantuje każdemu obywatelowi mieszkanie, schronienie, dach na głową, a także pracę zgodną z kwalifikacjami (81%) lub jakąkolwiek pracę (80%). Mniej osób wyraża pogląd, że państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi dobrobyt (53%). 

Oczekiwania wobec państwa są niezmiennie bardzo duże

O ile, o tyle obowiązki obywatela wobec państwa zmalały. Powszechne pozostaje przekonanie, że powinnością obywatela jest dbanie o dobre imię kraju (wyraża je 94% badanych). Nadal ogromna większość badanych (88%) uważa, że obywatelską powinnością jest, o ile to możliwe, pomoc policji w schwytaniu przestępcy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco zmniejszył się jednak odsetek osób przekonanych, że obowiązkiem obywatela jest płacenie podatków od dochodów osobistych.

Choć nadal zdecydowana większość badanych (76%) uważa, że płacenie podatków jest obywatelską powinnością, to co piąty (20%) jest skłonny to kwestionować. Istotnie zmalał także odsetek osób zaliczających do obywatelskich obowiązków udział w wyborach i referendach. Choć większość jest zdania, że obywatele powinni uczestniczyć w głosowaniach, to więcej niż jedna piąta badanych nie podziela tego przekonania. Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca na liczącej 1010 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Dowiedz się więcej na temat: sondaże | Polacy | państwo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje