Reklama

Reklama

CBOS: Najnowszy sondaż zaufania do polityków

Prezydent Bronisław Komorowski, mimo spadku zaufania, nadal pozostaje liderem rankingu CBOS - ufa mu 67 proc. Polaków. Mniej osób ufa też premier Ewie Kopacz; ona i kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda zajmują drugie miejsce - obojgu ufa 44 proc. Polaków.

CBOS podaje, że prezydent Komorowski i premier Kopacz nadal są w czołówce rankingu zaufania, jednak prezydentowi ufa mniej osób niż w badaniu marcowym (spadek o 8 pkt proc.), natomiast notowania premier Kopacz spadły o 7 pkt proc.

Nie ufa Komorowskiemu 20 proc. badanych (to wzrost o 8 pkt proc.); premier Kopacz nie ufa 35 proc. badanych (wzrost o 8 pkt proc.).

Reklama

Notowania w rankingu zaufania kandydata PiS na prezydenta wzrosły o 4 pkt proc. w porównaniu do marca; nie ufa mu 24 proc. badanych (to wzrost o 4 pkt proc.). CBOS zwraca uwagę na ciągły wzrost rozpoznawalności Andrzeja Dudy - w stosunku do marca o 4 punkty, a w stosunku do lutego, kiedy oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą, o 15 pkt proc.

Na trzeciej pozycji w rankingu zaufania znajduje się minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna - 35 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Kolejne miejsce zajmują ex aequo marszałek Sejmu Radosław Sikorski i˙prezes PiS Jarosław Kaczyński - po 34 proc. Notowania Sikorskiego spadły o 4 pkt proc., a Kaczyńskiego wzrosły o 2 pkt proc.

Szefowi Solidarnej Polski Zbigniewowi Ziobrze ufa 29 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.), przewodniczącemu SLD Leszkowi Millerowi - 27 proc. (spadek o 1 pkt proc.), wicepremierowi, szefowi PSL Januszowi Piechocińskiemu także 27 proc. (bez zmian), przewodniczącemu Polski Razem Jarosławowi Gowinowi 25 proc.(bez zmian).

Na kolejnych miejscach w rankingu zaufania lokują się Bogdan Borusewicz - 24 proc. (mniej o 6 pkt proc.), minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki - 23 proc. (bez zmian) i Janusz Palikot - 22 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Zaufaniem około jednej piątej badanych cieszą się kandydatka SLD na prezydenta Magdalena Ogórek i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak - po 20 proc.; w przypadku Ogórek, to spadek o 6 pkt proc.; zaufanie do Siemoniaka nie zmieniło się. Kandydaci w zbliżających się wyborach prezydenckich Janusz Korwin-Mikke i Adam Jarubas cieszą się zaufaniem po 19 proc. badanych; Korwin-Mikke - spadek o 1 pkt proc; Jarubas - bez zmian. CBOS zwraca uwagę, że duża część badanych (42 proc. ogółu) nie zna kandydata PSL na prezydenta.

Ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi i posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi ufa po 18 proc. badanych; odpowiednio: spadek o 1 pkt proc. zaufania i wzrost o 1 pkt proc. zaufania.

Jeszcze mniej badanych ma zaufanie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta - 17 proc. (brak pomiaru w marcu) oraz byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego - 16 proc. (brak pomiaru w marcu) Ranking zamyka minister finansów Mateusz Szczurek, w ocenach którego zaufanie przeważa nad nieufnością (14 proc. wobec 11 proc.); to spadek zaufania o 1 pkt proc.; wzrost nieufności o 2 pkt proc.

Czołówkę rankingu nieufności otwierają kandydat na prezydenta Janusz Korwin-Mikke, któremu nie ufa 55 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), ubiegający się o urząd prezydenta Janusz Palikot - 54 proc. (spadek o 3 pkt proc.) oraz Macierewicz - 49 proc. (spadek o 1 pkt proc.) Są to politycy, w stosunku do których nieufność wyrażana jest ponad dwukrotnie częściej niż zaufanie - podaje CBOS.

Kolejne miejsca w tym negatywnym rankingu zajmują Jarosław Kaczyński - 48 proc. deklaracji nieufności (wzrost o 1 pkt proc.), Zbigniew Ziobro 40 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), Leszek Miller - 38 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) i Bartosz Arłukowicz - 37 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) Również ci politycy częściej budzą nieufność niż zaufanie - podaje CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16-22 kwietnia roku na˙liczącej 1027 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy