Reklama

Reklama

CBOS: Dwie piąte Polaków uważa się za szczęśliwych

Niemal dwie piąte Polaków (37 proc.) zalicza siebie do ludzi, którym sprzyja szczęście. Trzykrotnie mniej (12 proc.) czuje, że na ogół ma w życiu pecha. Co drugi badany (51 proc.) zaznacza, że z ich szczęściem bywa różnie - wynika z sondażu CBOS.

W ciągu ostatniego roku - jak podkreśla CBOS - w niewielkim stopniu przybyło respondentów, którzy określają się mianem szczęśliwców, natomiast zmniejszył się odsetek osób mających w życiu mieszane doświadczenia.

Reklama

Siedmiu na dziesięciu badanych (71 proc.) to ludzie zadowoleni z życia, w tym jedna piąta (20 proc.) zalicza się do bardzo zadowolonych. Co czwarty Polak (25 proc.) deklaruje przeciętną satysfakcję, natomiast trzech na stu (3 proc.) jest rozczarowanych swoim życiem.

Według CBOS, odsetek zadowolonych z życia jest w ostatnich latach stabilny, można jedynie zauważyć, że w ciągu ostatnich trzech lat przybyło osób odczuwających dużą życiową satysfakcję. Zadowolenie z życia częściej niż inni deklarują najmłodsi respondenci, w tym uczniowie i studenci, a także ludzie mający wyższe wykształcenie, najwyższe dochody i dobrze sytuowani. Relatywnie najwięcej niezadowolonych jest wśród osób najstarszych, znajdujących się w złej sytuacji materialnej oraz w grupie rencistów.

Z badań CBOS wynika, że dla ogromnej większości ankietowanych powodem do zadowolenia są relacje rodzinne i towarzyskie. Wśród rodziców niemal powszechne (92 proc.) jest zadowolenie z dzieci, a ogromna większość małżonków (82 proc.) deklaruje satysfakcję ze swojego związku. Pozytywnie o swoim małżeństwie najczęściej mówią ludzie młodzi, w wieku od 25 do 34 lat. Swe relacje z przyjaciółmi i bliskimi znajomymi pozytywnie ocenia co czwarty Polak (77 proc.), a blisko co piąty (19 proc.) uważa je za przeciętne. Zadowolenie z kontaktów towarzyskich jest częstsze wśród najmłodszych niż wśród starszych respondentów.

Niemal ośmiu na dziesięciu badanych (78 proc.) jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszka, natomiast dla około jednej piątej (22 proc.) nie jest ono istotnym powodem satysfakcji. Zadowolenie w tym względzie jest silnie zależne od sytuacji materialnej respondentów.

Stan swojego zdrowia pozytywnie ocenia niemal sześciu na dziesięciu badanych (59 proc.). Pozostali albo mają w tej kwestii mieszane odczucia (21 proc.), albo zdrowie stanowi dla nich powód do niepokoju (20 proc.). Zadowolenie ze stanu zdrowia maleje wraz z wiekiem.

Satysfakcję z przebiegu pracy zawodowej deklaruje około trzech piątych aktywnych i byłych pracowników (59 proc.). Co czwarty (25 proc.) jest ze swojej pracy średnio zadowolony, a co dziesiąty (11 proc.) jest niezadowolony. Przebieg kariery stosunkowo lepiej oceniają ludzie o wyższym statusie zawodowym: członkowie kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem, prywatni przedsiębiorcy, a ponadto ludzie dobrze sytuowani.

Większość respondentów (57 proc.) czuje się usatysfakcjonowana swoimi kwalifikacjami i wykształceniem, jedna szósta (15 proc.) nie jest z nich zadowolona, a co czwarty (27 proc.) ma pod tym względem niepełną satysfakcję.

Połowa Polaków (51 proc.) jest usatysfakcjonowana swymi warunkami życia (mieszkania, wyposażenia). Ponad jedna trzecia (36 proc.) jest z tej sfery umiarkowanie zadowolona, natomiast źle ją oceniają stosunkowo nieliczni (13 proc.). Mniej satysfakcji Polacy czerpią z wysokości swoich dochodów. Zaledwie co czwarty badany (23 proc.) odczuwa z ich powodu zadowolenie. Pozostali albo nie są zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej (40 proc.), albo postrzegają ją jako przeciętną (36 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 30 listopada - 6 grudnia 2012 r. na liczącej 1135 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Weź udział w plebiscycie i wybierz najważniejsze wydarzenie 2012 roku!

Dowiedz się więcej na temat: Polacy | CBOS | sondaże

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne