Reklama

Reklama

​CBOS: Duda na czele rankingu zaufania, na drugim miejscu Szydło i Kukiz

Ranking zaufania do polityków otwiera prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 59 proc. badanych, dalej są premier Beata Szydło i Paweł Kukiz (po 52 proc.) - wynika z sondażu CBOS. Ranking nieufności otwierają: prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef MON Antoni Macierewicz (po 49 proc.).

Poziom zaufania do prezydenta Dudy zwiększył się o 3 punkty proc. w porównaniu z lutym. Od poprzedniego pomiaru o 1 punkt proc. do 28 proc. zwiększyła się grupa osób deklarujących nieufność w stosunku do prezydenta. Od lutego zmniejszył się odsetek respondentów wyrażających wobec niego obojętność (o 3 punkty, do 11 proc.).

Zaufanie do premier Szydło w porównaniu do poprzedniego badania wzrosło o 3 punkty proc. (do 52 proc.); podobnie, jak w lutym nieufność do premier zadeklarowało 33 proc. respondentów.

Również o 3 pkt proc. wzrosło zaufanie do Kukiza (do 52 proc.). Liderowi Kukiz'15 nie ufa 25 proc. badanych, tyle samo, co w lutym.  

Reklama

Na kolejnym miejscu w rankingu zaufania z wynikiem 50 proc. znalazł się były prezydent Lech Wałęsa. Nie ufa mu 26 proc. badanych. Jak zaznacza CBOS, obecny odbiór Wałęsy niewiele odbiega od notowań, jakie uzyskał on we wrześniu 2010 r., kiedy to poprzednio był uwzględniony w badaniu CBOS (spadek deklaracji zaufania o 2 punkty procentowe i  wzrost nieufności o 1 punkt), jednak jest gorszy niż w roku 2009 r.

Zaufanie do kolejnych w rankingu: lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry deklaruje po 39 proc. badanych, a nieufność odpowiednio 27 i 39 proc. W porównaniu z lutym zaufanie do Ziobry wzrosło o 6 punktów proc., poziom nieufności bez zmian; zaufanie do Petru wzrosło o 3 punkty proc., a nieufność wzrosła o 1 punkt proc.

Następne miejsce w rankingu zaufania zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 36 proc. badanych, o 3 punkty proc. więcej niż w lutym, nieufność wobec niego deklaruje 49 proc. badanych, o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 33 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.), a nie ufa 27 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Przewodniczącemu PO Grzegorzowi Schetynie ufa 32 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.); nie ufa mu 34 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Na kolejnym miejscu znalazł się wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, zaufanie do niego deklaruje 31 proc. badanych (wzrost o 7 pkt proc.); nie ufa mu 9 proc. (bez zmian). 44 proc. ankietowanych zadeklarowało nieznajomość Morawieckiego.

31 proc. ankietowanych ufa liderowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi (wzrost o 8 pkt proc.); nie ufa mu 15 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu ufa 31 proc. badanych, o 9 pkt proc. więcej niż w lutym, nieufność wyraża 24 proc., o 7 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. 

Ministrowi spraw wewnętrznych Mariuszowi Błaszczakowi ufa 30 proc. badanych (wzrost o 8 pkt proc.), a nie ufa 29 proc. (wzrost o 9 pkt proc.).

Ministrowi obrony Antoniemu Macierewiczowi ufa 28 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.); nie ufa mu 49 proc. (więcej o 4 pkt proc. w porównaniu z lutym).

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej ufa 24 proc. ankietowanych (więcej o 13 pkt proc.); nie ufa jej 13 proc. (więcej o 3 pkt proc.). Nieznajomość jej zadeklarowało 45 proc. ankietowanych.

Wicepremierowi, ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu ufa 24 proc. badanych (wzrost o 7 pkt proc.); nie ufa mu 22 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu ufa 21 proc. badanych, a nie ufa 16 proc. (to wzrost deklaracji zaufania o 5 punktów proc. i wzrost nieufności o 2 punkty). Nieznajomość Kuchcińskiego zadeklarowało 46 proc. badanych.

Minister finansów Paweł Szałamacha cieszy się zaufaniem 19 proc. badanych (wzrost o 6 pkt proc.); nie ufa mu 9 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Nieznajomość Szałamachy zadeklarowało 54 proc. badanych. 

Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu ufa 15 proc. badanych, a nie ufa 11 proc. (Karczewski nie był ujęty w sondażu z lutego); nieznajomość Karczewskiego zadeklarowało 60 proc. badanych. 15 proc. respondentów ufa liderowi SLD Włodzimierzowi Czarzastemu (bez zmian); nie ufa mu - 20 proc. (spadek o 1 punkt proc.). Nieznajomość Czarzastego zadeklarowało 42 proc.

Liderowi Komitetu Obrony Demokracji Mateuszowi Kijowskiemu ufa 13 proc. badanych, nieufność deklaruje 15 proc. (Kijowski nie był ujęty w poprzednim sondażu). Nieznajomość Kijowskiego zadeklarowało 58 proc. badanych.

CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2-9 marca 2016 r. roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

CBOS zaznacza, że przeważająca większość wywiadów została przeprowadzona jeszcze przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie nowelizacji ustawy o TK, a całe badanie zakończone zostało przed wydaniem opinii na temat tej nowelizacji przez Komisję Wenecką.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje