Reklama

Reklama

​CBA: Wniosek o wygaśnięcie mandatu prezydenta Lublina

CBA ujawnia nieprzestrzeganie przepisów ustawy antykorupcyjnej - jest wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka.

CBA zakończyło kontrolę przestrzegania w latach 2014 - 2016 zakazów zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne tzw. ustawy antykorupcyjnej przez Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta Lublin.

Funkcjonariusze CBA ujawnili, że Krzysztof Żuk od 1 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2016 r. wbrew zakazowi zasiadał w radzie nadzorczej spółki PZU na Życie S.A. Dodatkowo ustalono, że pobierał z tego tytułu wynagrodzenie/zapłatę, w sumie ponad 260 tys. zł.

Reklama

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy antykorupcyjnej osoby podlegające ograniczeniom antykorupcyjnym w okresie sprawowania funkcji (m.in. prezydenta miasta, burmistrza, wójta) nie mogą zasiadać w organach spółek prawa handlowego.

Wyjątek od tej zasady ustanawia art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej. Aby jednak skorzystać z tego zapisu należy spełnić szereg ściśle określonych warunków. W tym konkretnym przypadku nie można mówić o ich wypełnieniu m.in. zgłoszenia Krzysztofa Żuka dokonał podmiot nieuprawniony - spółka PZU S.A. - w której udział Skarbu Państwa nie przekracza 50 proc. liczby akcji.

Warto zaznaczyć, odmowa podpisania protokołu kontroli przez Krzysztofa Żuka nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli, nie zmienia bezspornych ustaleń CBA.

Zgodnie z zapisami ustawy antykorupcyjnej oraz kodeksu wyborczego naruszenie zakazów antykorupcyjnych przez prezydenta miasta powoduje wygaśnięcie jego mandatu. Dziś taki wniosek trafił do Rady Miasta Lublina.

CBA wniosło o przedstawienie informacji o sposobie i zakresie realizacji wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka z powodu nieprzestrzegania przez niego przepisów ustawy antykorupcyjnej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje