Reklama

Reklama

Brakuje chętnych do pracy w CBA?

Jedna czwarta etatów funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest nieobsadzona - podano w informacji o działalności Biura w 2014 r., opublikowanej na stronach internetowych CBA. Na koniec ub.r. w Biurze było 764 funkcjonariuszy i 115 pracowników.

W minionym roku stan osobowy CBA w zasadzie nie zmienił się - odeszło 32 funkcjonariuszy i 9 pracowników, a przyjęto odpowiednio 23 i 12.

Reklama

Służba w 2014 r. dysponowała 111,3 mln zł jawnego budżetu, który w 65 proc. wydano na wynagrodzenia i pochodne z nim związane. W informacji CBA napisano, że realizacja wszystkich planowanych zadań oraz umożliwienie dalszego rozwoju służby wymagałyby środków budżetowych w granicach 152 mln zł rocznie.

W 2014 r. prowadzono 420 postępowań przygotowawczych. Zakończono 201 śledztw - w 98 sprawach wniesiono do sądu akt oskarżenia, 96 umorzono, a pozostałe siedem trafiło do innych organów lub dołączono do innych postępowań. CBA prowadziło łącznie 477 spraw operacyjnych, z czego 181 wszczęto w ub. roku, a 214 zakończono.

Biuro oprócz pracy operacyjnej ma prawo do prowadzenia kontroli. W 2014 r. było ich 239 - blisko 83 proc. w trybie doraźnym. Funkcjonariusze sprawdzali głownie oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje publiczne oraz to, czy nie prowadzą działalności gospodarczej - były 144 takie kontrole najczęściej na szczeblu gminy lub powiatu; sprawdzano 16 parlamentarzystów.

Przeprowadzono 95 kontroli decyzji gospodarczych, w czterech przypadkach informację o stwierdzonych nieprawidłowościach skierowano do premiera. Skierowano też do niego dwa raporty specjalne i 19 informacji sygnalnych w ramach działań analitycznych i informacyjnych. Osłoną antykorupcyjną CBA objęło w 2014 r. sześć nowych przedsięwzięć - łącznie zajmowało się 27.

Do Biura wpłynęło w minionym roku 16 tys. 310 sygnałów od osób fizycznych i prawnych o potencjalnych przypadkach korupcji - podano w informacji.

Dowiedz się więcej na temat: CBA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama