Reklama

Reklama

Badania Kantar Public: 45 proc. badanych uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku

Z najnowszego badania Kantar Public wynika, że 45 proc. badanych jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 35 proc. pytanych, a 20 proc. ankietowanych nie potrafiło wyrazić swojej opinii w tej sprawie.

W lipcu mniej pozytywnych ocen

W lipcu, w porównaniu do czerwca, zmniejszył się odsetek ocen pozytywnych, o 5 punktów procentowych (z 40 proc. do 35 proc.). Zwiększył się natomiast odsetek osób niezdecydowanych (wzrost o 5 punktów procentowych) oraz osób negatywnie oceniających kierunek biegu spraw w naszym kraju (wzrost o 1 punkt procentowy).

Kantar Public zapytał respondentów, jak oceniają stan polskiej gospodarki. 37 proc. ankietowanych uważa, że gospodarka znajduje się w stanie kryzysu (wzrost o 6 pkt proc. w porównaniu do czerwca). Przy czym 30 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 7 proc. badanych gospodarka kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu.

Reklama

Rozwój polskiej gospodarki

51 proc. respondentów uważa, że polska gospodarka rozwija się (spadek o 8 pkt proc.). Zdaniem ponad dwóch piątych (45 proc.) respondentów jest to jednak powolny rozwój, a 6 proc. badanych jest przekonanych o dynamicznym rozwoju. Trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie ma 12 proc. Polaków.

31 proc. badanych jest nastawiona optymistycznie i uważa, że warunki materialne ludności naszego kraju w ciągu najbliższych trzech lat poprawią się. Z kolei 44 proc. jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat warunki życia Polaków nie zmienią się. 19 proc. badanych zakłada natomiast pesymistyczny scenariusz i uważa, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się pogorszenia obecnych warunków. 6 proc. ankietowanych nie wyraziło zdania w tej sprawie.

Znalezienie pracy w kraju

W badaniu zwrócono uwagę, że w porównaniu do wyników z czerwca w lipcu znacząco zwiększył się odsetek osób oceniających, że w ciągu następnych trzech lat nic się nie zmieni (o 12 punktów procentowych). O 7 punktów procentowych zmniejszył się odsetek "optymistów" w tym temacie, przy jednoczesnym spadku o 3 punkty procentowe "pesymistów".

Z badania wynika, że w lipcu zdecydowana większość badanych (63 proc.) uważa, że bez większych kłopotów można znaleźć pracę w naszym kraju. 6 proc. uważa, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 57 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Ponad jedna czwarta Polaków (27 proc.) uważa, że trudno jest obecnie znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, natomiast 3 proc. sądzi, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest w ogóle niemożliwe.

Badanie przeprowadzono techniką CAPI w terminie 7-12 lipca 2017 na ogólnopolskiej reprezentatywnej próba 1063 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje