Reklama

Reklama

Andrzej Duda przedstawi "polską i swoją wizję" Rady Europy

Prezydent Andrzej Duda w środę złoży wizytę w siedzibie Rady Europy w Strasburgu. "Prezydent w trakcie wystąpienia przedstawi polską i swoją wizję tego, na jakich wartościach, celach powinna się dzisiaj opierać Rada Europy" – komentuje minister Krzysztof Szczerski.

Prezydent Andrzej Duda złoży w środę wizytę w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w związku z 25-leciem członkostwa Polski w RE. Duda spotka się z sekretarzem generalnym Rady Thorbjornem Jaglandem, a następnie będzie miał wystąpienie przed Komitetem Delegatów Ministrów Rady Europy.

Po spotkaniu z Komitetem Delegatów Ministrów Rady Europy odbędzie się ceremonia wręczenia daru Polski dla RE. Prezydent przekaże replikę tablic z 21 postulatami robotników strajkujących w Gdańsku w sierpniu 1980 roku. Planowane jest wystąpienie prezydenta.

Na zakończenie wizyty w Radzie Europy Duda spotka się z prezesem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Guido Raimondi.

Reklama

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział PAP, że wizyta prezydenta w Strasburgu jest związana z 25. rocznicą członkostwa Polski w Radzie Europy. "W listopadzie 1991 roku Komitet Ministrów Rady Europy podjął decyzję o przyjęciu Polski do tej organizacji w efekcie uznania za w pełni demokratyczne wolnych wyborów w Polsce w 1991 roku" - zaznaczył.

Jak dodał, wystąpienie prezydenta przed Komitetem Delegatów Ministrów Rady Europy będzie dotyczyło porównania stanu spraw europejskich z 1991 roku z obecnym stanem Europy.

Minister zauważył, że 25 lat temu, kiedy Polska wstępowała do RE, "wszyscy mieli nadzieję na nową erę pokoju stabilizacji, demokracji, współpracy państw, globalizacji, tego wszystkiego, co po okresie zimnej wojny miało stanowić nadzieję na świat bez konfliktów".

Jak dodał, dzisiejsza Europa "ma w sobie wiele znaków zapytania, jest targana wieloma kryzysami i wymaga jasnego pokazania, jakie są główne przyczyny europejskiego kryzysu związanego z imigracją, z bezpieczeństwem, z konfliktami w otoczeniu Europy i w samej Europie".

"Prezydent w trakcie wystąpienia przedstawi polską i swoją wizję tego, na jakich wartościach, celach powinna się dzisiaj opierać Rada Europy" - powiedział Szczerski.

Poinformował, że Andrzej Duda podczas wizyty przekaże jako dar na stałą wystawę w siedzibie RE replikę tablic z 21 postulatami sierpniowymi "jako świadectwo wkładu Polski i Solidarności w wizję demokracji europejskiej".

Szczerski podkreślił, że demokracja europejska ma zarówno wymiar polityczny - wolność słowa, partycypacja obywateli w życiu politycznym - jak i wymiar społeczny, który wniosła ze sobą Solidarność - uwzględnia wolę ludzi i ich postulaty. Prezydencki minister dodał, że to będzie już drugi polski eksponat w stałej ekspozycji RE po kopii Konstytucji 3 maja.

Duda otwarty na wszelkie tematy dyskusji

Dopytywany, że według wcześniejszych informacji prezydent miał mieć wystąpienie na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Szczerski zaznaczył, że "to była jedna opcji". "Ostatecznie sekretarz Jagland sprecyzował zaproszenie na to konkretne posiedzenie właśnie w 25-lecie decyzji Komitetu Ministrów Rady Europy o przyjęciu Polski".

Pytany, czy prezydent spodziewa się pytań dotyczących zastrzeżeń Komisji Weneckiej, która jest organem doradczym RE, dotyczących praworządności w Polsce, Szczerski zaznaczył, że Andrzej Duda jest otwarty na wszelkie tematy dyskusji z przedstawicielami instytucji działających w ramach systemu RE". Jak dodał, z Komitetem Delegatów Ministrów Rady Europy "dyskusja będzie pewnie o wszystkich elementach dotyczących funkcjonowania obecnie Rady Europy i relacji Polski z instytucjami RE".

Pytany, jak prezydent zamierza odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące zastrzeżeń Komisji Weneckiej do sytuacji prawnej w Polsce, Szczerski odparł, że zaproszenie skierowane przez sekretarza generalnego RE do prezydent Dudy nie dotyczy konkretnych kwestii w relacjach Polski z RE, tylko rocznicy przystąpienia naszego kraju do Rady Europy.

Komisja Wenecka wizytowała Polskę w marcu i we wrześniu. W przyjętej w październiku opinii dotyczącej lipcowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uznała m.in., że "nie spełnia ona dwóch podstawowych standardów równowagi władzy: niezależności sądownictwa i pozycji TK jako definitywnego arbitra w kwestiach konstytucyjnych". Była to już trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w ciągu siedmiu miesięcy. Wcześniej Komisja Wenecka zajęła się, oprócz TK, także ustawą o policji, która zmienia zasady inwigilacji, i zgłosiła szereg uwag.

Według strony polskiej, opinia Komisji Weneckiej w sprawie uchwalonej w lipcu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest nierzetelna i jednostronna, zawiera też błędy rzeczowe. Według strony polskiej, Komisja nie działała bezstronnie i apolitycznie.

Polska została przyjęta w poczet członków Rady Europy w 1991 r. Statut Rady Europy podpisał 26 listopada ówczesny szef MSZ Krzysztof Skubiszewski.

Komitet Ministrów (Committee of Ministers) jest najważniejszym organem decyzyjnym Rady Europy. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych wszystkich krajów członkowskich RE. Polskę reprezentuje w Komitecie Ministrów szef MSZ Witold Waszczykowski. Ministrowie spotykają się z reguły raz do roku na sesjach ministerialnych w maju.

Codzienną aktywnością zajmuje się natomiast Komitet Delegatów Ministrów (KDM), w którego skład wchodzą ambasadorowie, stali przedstawiciele akredytowani przy Radzie Europy, działający w imieniu ministrów. Z ramienia Polski w Komitecie Delegatów Ministrów zasiada obecnie ambasador Janusz Stańczyk. KDM jest wspierany przez dodatkowe grupy robocze, które przygotowują projekty decyzji.

Rada Europy zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury; organizacja przyjmuje konwencje mające charakter traktatów międzynarodowych. Skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza kontynentu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne