Reklama

Reklama

Andrzej Duda do KRS: Sądy pełnią wobec obywateli rolę służebną

"Stan sędziowski, jeżeli ma się cieszyć prestiżem i prawidłowo wypełniać swoje powinności nie może być społecznie wyobcowany i niepodlegający jakiejkolwiek kontroli demokratycznej" - napisał prezydent w liście odczytanym przez Andrzeja Derę w trakcie obchodów 30-lecia Krajowej Rady Sądownictwa.

Obchody z okazji 30-lecia KRS odbywają się na Zamku Królewskim w Warszawie. List prezydenta odczytał prezydencki minister Andrzej Dera.

Reklama

"Działając w obrębie swoich konstytucyjnych uprawnień oraz w ramach określonego ustawami procesu legislacyjnego demokratycznie wybrany Sejm i Senat przyjęły ustawę dotyczącą wyłaniania składu KRS. Ustawa jest obecnie wiążącym, zgodnym z konstytucją prawem, co na wniosek samej KRS potwierdził niespełna rok temu TK" - przypomniał prezydent w liście.

Jak dodał "sądy, jako organy demokratycznego państwa, pełnią wobec obywateli rolę służebną, jest to podstawowe i rozstrzygające kryterium oceny ich organizacji i funkcjonowania". "Tę fundamentalną prawdę warto stale podkreślać, ponieważ zakres władzy sądów nad poszczególnymi osobami, rodzinami, przedsiębiorstwami, a nawet całymi grupami społecznymi jest olbrzymi" - zaznaczył.

"Stan sędziowski, jeżeli ma się cieszyć prestiżem i prawidłowo wypełniać swoje powinności nie może być społecznie wyobcowany i niepodlegający jakiejkolwiek kontroli demokratycznej" - podkreślił prezydent. Jak wskazał - "jestem pewien, że nowy tryb wyłaniania członków KRS sprawi, że również w tym aspekcie nasze normy ustrojowe będą odpowiadać wysokim standardom".

Wielu byłych członków KRS nie przyjęło zaproszenia

Wcześniej głos zabrał otwierający obchody przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. Wskazał na nieobecność na uroczystości sędziów będących członkami Rady w poprzednich kadencjach. "Zaproszenia zostały w tej części przyjęte w stosunkowo niewielkiej liczbie. Tego rodzaju nieuczestniczenie w obchodach 30-lecia jest pewnego rodzaju deprecjonowaniem tego całościowego dorobku Rady zbieranego od lutego 1990 r." - zaznaczył. Jak ocenił "to nie jest zachowanie właściwe".

Jak zaznaczył na koniec swego wystąpienia - "wyrażę nadzieję, że następne 30 lat przed nami, może nie personalnie przed tym składem, ale przed instytucją, chyba że ustawodawca konstytucyjny zdecyduje inaczej".

W obchodach udział wzięli między innymi wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Tomasz Przesławski, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, prezesi sądów oraz rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab wraz z zastępcami. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy