Reklama

Reklama

Abp Jędraszewski o "nawróceniu ekologicznym"

Ochrona tego świata, robienie wszystkiego, aby ten wielki skarb, jakim jest świat nie został przez nieodpowiedzialność człowieka zniszczony, staje się dla nas wielkim zadaniem - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski podczas noworocznej mszy w bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie.

Podkreślił, że powinniśmy patrzeć na całe bogactwo stworzonego świata "z taką odpowiedzialnością i z taką miłością", z jaką powoływał go do istnienia Bóg.

"Nawrócenie ekologiczne"

W homilii metropolita krakowski nawiązał do orędzia papieża Franciszka na 53. Światowy Dzień Pokoju. Jak podkreślił w związku z koniecznością przełamania dominacji i przemocy, Ojciec Święty mówi o nawróceniu ekologicznym.

"Chodzi o to, aby na życie człowieka spojrzeć biorąc pod uwagę najpierw szczodrobliwość Stwórcy, 'który dał nam Ziemię i który wzywa nas do radosnej wstrzemięźliwości dzielenia się'. Chodzi zatem, by na nowo tworzyć jak najbardziej szlachetne więzi z naszymi siostrami i braćmi. By dalej odnawiać jak najbardziej dobre relacje z innymi stworzeniami, które Bóg powołał do istnienia na naszej ziemi" - mówił abp Jędraszewski przywołując papieskie orędzie.

Reklama

"Piękne, pełne szlachetności relacje z innymi ludźmi, szacunek do innych stworzeń i samej natury musi zdaniem Ojca Świętego znajdować swój fundament w ciągle odnawianej relacji naszej - ludzi ze Stwórcą, który jest źródłem wszelkiego życia" - powiedział metropolita.

"Prawdziwe nawrócenie ekologiczne zaczyna się od naszego synostwa wobec Boga, który stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo i kazał nam czynić Ziemię poddaną sobie. To znaczy, żebyśmy umieli na tę Ziemię, na całe bogactwo stworzonego świata patrzeć z taką odpowiedzialnością i z taką miłością, z jaką On powoływał ten świat do istnienia" - mówił abp Jędraszewski.

"Wielkie zadanie"

Podkreślił, że "w jakiejś mierze człowiek w swojej relacji do świata musi być przedłużeniem stwórczych rąk samego Boga". "To stanie się możliwe, kiedy będzie te swoje relacje z Bogiem i z całym światem każdy człowiek tworzył poprzez spotkanie z Jezusem Chrystusem" - powiedział metropolita krakowski.

"Odkrywając naszą człowieczą godność w spotkaniu z Chrystusem - bratem każdej i każdego z nas, stajemy się szczególnie uzdolnionymi do tego, aby z wdzięcznością wobec Boga patrzeć na to wszystko, co nas otacza i co staje się dla nas wielkim zadaniem: ochrony tego świata, zatroskania o ten świat, robienia wszystkiego, aby ten wielki skarb, jakim jest świat nie został przez nieodpowiedzialność człowieka zniszczony" - podkreślił abp Jędraszewski.

W homilii metropolita krakowski przywołując papieski orędzie mówił także, że "wojna często zaczyna się od nietolerancji wobec odmienności drugiego, co wywołuje chęć posiadania i wolę panowania". "Zaczyna się od złego słowa. Zaczyna się bardzo często w imię tak zwanej tolerancji, by kogoś innego osadzić w oczekiwanym przez siebie obrazie zła i kłamstwa. By móc przez to - ponieważ taki obraz fałszywy drugiego człowieka się tworzy - by móc go dalej bezkarnie oskarżać" - powiedział abp Jędraszewski.

"Nazbyt często spotykamy się także w naszej rzeczywistości społecznej z tymi zjawiskami. Trzeba zdaniem Ojca Świętego wracać do idei braterstwa międzyludzkiego. A to braterstwo ma swój fundament w samym Bogu" - ogłosił metropolita krakowski.

Burza po wcześniejszym wywiadzie metropolity

W ostatnich dniach 2019 roku szeroko dyskutowana i krytykowana była wypowiedź abp. Jędraszewskiego z wywiadu dla Telewizji Republika. "Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko pod postacią nastolatki, to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych" - stwierdził metropolita krakowski.  

Powiedział też, że zjawisko to "jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii, począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga".  


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne