Reklama

Reklama

​500 zł na dziecko. Zasady przyznawania i potrzebne dokumenty

Rada Ministrów skierowała projekt programu "Rodzina 500 plus" do Sejmu. Teraz będą nad nim pracować posłowie. Start programu już w kwietniu. Prezentujemy zasady przyznawania świadczenia i dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku.

500 zł nie dla każdego

Świadczenie 500 zł na dziecko będzie przysługiwać tym rodzinom, w których jest co najmniej dwoje dzieci. Jeśli w rodzinie jest tylko jedno dziecko, warunkiem otrzymania świadczenia jest nieprzekroczenie progu dochodowego w wysokości 800 zł na osobę lub 1200 zł na osobę w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

Reklama

Jeśli powyższe warunki będą spełnione, rodzina może składać wniosek o świadczenie "500 plus" w urzędzie gminy lub przez internet (do złożenia wniosku w wersji online będzie koniczne posiadanie tzw. zaufanego profilu, który można założyć TUTAJ).

Wniosek o "500 plus"

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego to prosty formularz, w którym ubiegający się o 500 zł na dziecko będą musieli zawrzeć kilka podstawowych informacji - liczbę członków rodziny wraz z ich imionami, nazwiskami i numerami PESEL.

Więcej formalności pojawia się przy ubieganiu się o 500 zł także na pierwsze dziecko. W tym celu należy udowodnić, że dochód rodziny nie przekracza w skali miesiąca 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Jak podaje ministerstwo, do dochodu rodziny będzie wliczane także dziecko do 25. roku życia, które nadal mieszka z rodzicami.

Rodziny ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musiały wypełnić dodatkowe formularze, w których powinny się pojawić stosowne oświadczenia i zaświadczenia dotyczące dochodu rodziny, m.in.

- oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów

- w przypadku cudzoziemców - dokumenty dotyczące określonych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce

- w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia.

Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.Wymagane dokumenty rodzina będzie musiała złożyć raz w roku. "Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku" - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rok 2016 jest wyjątkiem, ponieważ w tym przypadku, wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia. Pierwsze świadczenie będzie więc wypłacane w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Przypominamy, że wniosek można złożyć w każdym momencie trwania programu, jednak "jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia" - informuje ministerstwo. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. 

Jak dodaje ministerstwo, forma wypłacania 500 zł na dziecko będzie dogodna dla rodziców - może to być zarówno przelew na konto, jak i odbiór własny.

Zobacz także:


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy