Reklama

Reklama

249 z 460 posłów złożyło oświadczenie majątkowe; termin mija we wtorek

249 z 460 posłów złożyło już oświadczenia majątkowe - poinformowało sejmowe biuro prasowe. Do 30 kwietnia posłowie i senatorowie mają obowiązek złożyć oświadczenia o stanie majątkowym. Jeśli przekroczą ten termin, stracą prawo do uposażenia.

- Do 25 kwietnia wpłynęło 249 poselskich oświadczeń o stanie majątkowym - poinformowało w piątek Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu.

Reklama

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści składają oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Do oświadczenia dołączają kopię rocznego zeznania podatkowego. W przypadku wysłania oświadczenia przez posła pocztą, datą wpływu będzie data stempla pocztowego.

Oświadczenia składane są w dwóch egzemplarzach odpowiednio do marszałka Sejmu lub Senatu. Niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia oświadczenia, prawa do uposażenia (9 892,30 zł brutto miesięcznie).

W ubiegłym roku oświadczeń majątkowych nie złożyło w terminie pięcioro posłów m.in. Leszek Miller (SLD) oraz Lidia Staroń (PO).

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zawiera m.in. informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. złotych i kredytach oraz pożyczkach powyżej 10 tys. złotych.

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia posiadanych przez nich nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym publikowane są w formie elektronicznej.

Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego, zatem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dowiedz się więcej na temat: Sejm RP | posłowie | oświadczenie majątkowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy