Reklama

Reklama

"Żniwa mogą być bezpieczne"

Każdego roku na terenie województwa podlaskiego w czasie żniw dochodzi do kilkudziesięciu śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracach polowych.

Dlatego, po raz kolejny Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ogłasza konkurs "Żniwa mogą być bezpieczne" promujący bezpieczeństwo pracy wśród rolników.

Reklama

Konkurs patronatem objął Marszałek Województwa Podlaskiego, a współorganizatorem jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konkursie. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone w czasie Dożynek Wojewódzkich.

Regulamin konkursu "Żniwa mogą być bezpieczne"

Organizatorami konkursu są:

- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.

- Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe - płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).

Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 31 sierpnia 2008 roku.

Zasady udziału w konkursie:

Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, tel. /0 85/-67-857-05 , 67-857-07 lub 692404023) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna).

W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.

Ocenie będzie podlegać:

- stan techniczny maszyn używanych do prac,

- wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,

- wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.),

- udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,

- przewóz osób z i na pole.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokółu, pracownicy OIP lub OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.

Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2008. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów.

Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta i gminy Łapy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje