Reklama

Reklama

Suwałki włączyły się w kampanię "Ciąża bez alkoholu"

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży i zachęcanie ich do utrzymania całkowitej abstynencji.

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a honorowy patronat objęli: Minister Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Światowa Organizacja Zdrowia - Biuro w Polsce.

Reklama

Nawet najmniejsza ilość alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijającego się organizmu dziecka. Tymczasem z badań wynika, że co trzecia kobieta w wieku 18 - 40 lat piła alkohol w czasie ciąży. Jeśli kobieta pije alkohol w tym okresie, naraża swoje dziecko na ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń, które będą rzutować na całe jego życie. Mogą to być mikrouszkodzenia układu nerwowego i narządów oraz pełnoobjawowy FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy (ang. Fetal Alkohol Syndrome). Nawet troje dzieci na 1000 urodzeń może być dotkniętych zespołem FAS. Dziesięciokrotnie więcej może cierpieć na skutek innych zaburzeń spowodowanych przez działanie alkoholu w okresie płodowym. Dane wskazują, że FAS może występować częściej niż zespół Downa! Brak prawidłowej diagnozy uniemożliwia jednak udzielenie profesjonalnej pomocy takim dzieciom.

Miasto Suwałki aktywnie włączyło się w kampanię "Ciąża bez alkoholu". Będziemy rozdawać materiały edukacyjne (ulotki, plakaty, broszury), które trafią m.in. do gabinetów ginekologicznych, przychodni rodzinnych oraz oddziałów i poradni Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

Z informacją o konieczności zachowania abstynencji podczas ciąży chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Miasta.

Do kampanii włączyło się suwalskie Radio 5, które każdego dnia emituje spoty radiowe. Również Telewizja Suwałki zadeklarowała emisję spotów telewizyjnych. Planujemy także zorganizowanie konferencji lokalnej. Będziemy zachęcać lekarzy do tego, by informowali kobiety o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijający się płód i o konieczności zachowania abstynencji w ciąży. Kampanii towarzyszą emitowane w ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne i radiowe oraz akcja bilboardowa.

Suwałki bez wahania przystąpiły do tej niezwykle potrzebnej kampanii. Realizuje w ten sposób działania edukacyjne i informacyjne wynikające w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Abstynencja podczas ciąży jest ważna dla zdrowia Twojego dziecka! - z taką informacją pragniemy dotrzeć do naszych mieszkańców. Nie istnieje bezpieczna dla kobiet w ciąży dawka alkoholu, która na pewno nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzonego dziecka. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży - w tym kieliszek czerwonego wina czy jedno piwo - stanowi zagrożenie. Dlatego specjaliści zalecają, aby kobiety spodziewające się dziecka zrezygnowały w ogóle z picia alkoholu - WYBIERZ DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU!

Osoby pragnące uzyskać więcej informacji dotyczących zarówno Płodowego Zespołu Alkoholowego - FAS jak i samej kampanii, a także pozyskać materiały informacyjno - edukacyjne (w tym plakat do wywieszenia w miejscu publicznym) czy też włączyć się w realizację kampanii zachęcamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za realizację działań kampanijnych - z Panem Błażejem Krynickim, Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 1, tel. 087 562-80-01, e-mail: zps@um.suwalki.pl.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony Suwałk.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy