Reklama

Reklama

Kryzys na granicy. Ilu migrantów otrzymało nakaz wyjazdu z Polski?

1860 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską, otrzymało postanowienia z nakazem opuszczenia Polski - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Dodała, że postanawiania oznaczają także trzyletni zakaz wjazdu do Strefy Schengen.

Postanowienia wprowadziła nowelizacja, która weszła w życie 26 października. Wydaje je komendant placówki Straży Granicznej. Otrzymują je cudzoziemcy, których zatrzymano niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy. Dostają w nich nakaz opuszczenia terytorium RP i zakaz wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Rzeczniczka SG poinformowała, że dotychczas takie postanowienia otrzymało 1860 migrantów, którzy nielegalnie przedostali się z Białorusi do Polski. Każdemu z nich zakazano wjazdu do Polski i całej Schengen na trzy lata. Cudzoziemcy, którzy dostają postanowienia, są doprowadzani do linii granicy. W środę otrzymało je 56 migrantów, we wtorek 44, a w poniedziałek 66.

Reklama

Nielegalni migranci na granicy. Jakie są przepisy?

Wspomniana nowelizacja wprowadziła też przepis, który pozwala Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawiać wnioski o ochronę międzynarodową bez rozpoznania, jeśli złożyły je osoby zatrzymane niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy. 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba przybywa bezpośrednio z terytorium, na którym grozi jej niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia krzywdy.

Dotąd UdSC bez rozpoznania pozostawił pięć wniosków, które złożyli obywatele Iraku. - Dotyczyło to samotnych mężczyzn, którzy procedurę uchodźczą chcieli wykorzystać w celach ekonomicznych i dalszej migracji do krajów Europy Zachodniej np. Niemiec - mówił rzecznik Urzędu Jakub Dudziak.

Granica polsko-białoruska. Co z osobami bez rozpoznanego wniosku?

Ppor. Michalska wytłumaczyła, że wnioski zatrzymanych migrantów przekazywane są do UdSC pocztą elektroniczną. Cudzoziemcy na decyzję czekają w placówce SG. Ci, wobec których będzie trwała procedura uchodźcza, trafiają do ośrodka strzeżonego. 

Tym, których wnioski pozostawiono bez rozpoznania (czyli jak na razie pięciu Irakijczykom), wydaje się postanowienie o opuszczeniu RP.

Przepisy dotyczące nielegalnej migracji zmieniono w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tys. prób nielegalnego przekroczenia tej granicy, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Wizy humanitarne dla Białorusinów

Rzeczniczka Straży Granicznej poinformowała również, że Białorusini, którzy poszukują pomocy w Polsce, cały czas ją otrzymują. - Polska Straż Graniczna ciągle pomaga Białorusinom represjonowanym na terytorium Białorusi. Minionej doby na terytorium Polski wjechało 40 takich osób - przekazała Michalska. Dodała, że osoby te złożyły w przejściach granicznych wnioski o udzielenie na terytorium Polski ochrony międzynarodowej i otrzymały wizy humanitarne.

Do końca października decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej otrzymało 1,6 tys. cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Białorusi - 870 osób oraz Afganistanu - 560 osób. Ci ostatni to ewakuowani w sierpniu współpracownicy polskiego wojska i dyplomacji.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej - w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej - jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obejmuje ona m.in. możliwość zakwaterowania z wyżywieniem w ośrodku dla cudzoziemców, opiekę medyczną, naukę języka polskiego lub wsparcie finansowe na pokrycie kosztów pobytu w kraju.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy