Reklama

Reklama

Wystawa "Sport w II RP"

Medale, odznaczenia, dyplomy, sprzęt sportowy oraz pamiątki osobiste polskich sportowców okresu międzywojennego można od niedzieli oglądać na wystawie "Sport w II RP", otwartej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (woj. podkarpackie).

Wystawa obejmuje okres od˙września 1918 do˙sierpnia 1939 roku. Zgromadzono na niej około 400 oryginalnych i unikatowych eksponatów.

Reklama

Ekspozycję podzielono na kilkanaście działów. Pokazują one różne dyscypliny sportowe i historię polskiego sportu, od jego początków po˙odzyskaniu niepodległości, przez debiut olimpijski Polaków na˙Igrzyskach w˙Paryżu w 1924 r., aż do wybuchu II wojny światowej, gdy niemieckie władze zakazały Polakom uprawiania sportu.

- Wystawa odwołuje się do˙czasów, gdy niepodległa Polska, odrodzona po˙ponad stu latach niewoli, umożliwiła swoim sportowcom powrót na˙arenę międzynarodowego współzawodnictwa - zauważyła koordynatorka ekspozycji Joanna Wójcik.

Ekspozycja przybliża zwiedzającym postaci polskich lekkoatletów, narciarzy, łyżwiarzy i ich sukcesy. Pokazano na niej eksponaty ilustrujące historię rajdów motocyklowych, wyścigów kolarskich, zawodów balonowych, szybowcowych, samolotowych.

Wójcik zauważyła, że na wystawie zaprezentowano prawie 180 nazwisk polskich sportowców, uprawiających czynnie sport w latach 1918-1939, m.in.: Janusza Kusocińskiego, Haliny Konopackiej, Stanisławy Walasiewicz, Marii Kwaśniewskiej, braci Kucharów, Franciszka Szymczyka, Jerzego Brauna.

Wśród eksponatów znalazły się medale, puchary, dyplomy, sprzęt sportowy z okresu międzywojennego, w tym: sanki, narty i kijki narciarskie, rower, motocykl. Pokazano także stroje olimpijczyków, godła z koszulek hokeistów oraz afisze, sztandary, książki, fotografie i osobiste pamiątki sportowców.

Można zobaczyć m.in. stoper Janusza Kusocińskiego, apaszkę Marii Kwaśniewskiej, którą otrzymała na igrzyskach w Berlinie, pantofle biegowe Stanisławy Walasiewicz.

Uzupełnieniem ekspozycji, która potrwa do 23 czerwca, są archiwalne filmy, nagrania dźwiękowe i˙prezentacje multimedialne.

Pokazane w Stalowej Woli eksponaty pochodzą głównie ze˙zbiorów Muzeum Sportu i˙Turystyki w Warszawie, a także Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w˙Łazienkach Królewskich oraz Muzeum Techniki.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama