Reklama

Reklama

Specjalne Strefy Demograficzne w wyludniających się regionach

Utworzenie Specjalnych Stref Demograficznych proponuje marszałek województwa opolskiego. Pilotażowo miałyby one powstać w woj. opolskim i świętokrzyskim - regionach o najgorszych wskaźnikach demograficznych, by przeciwdziałać wyludnianiu się tych województw.

Z informacji przekazanych na wtorkowej konferencji prasowej przez marszałka województwa opolskiego Józefa Sebestę wynika, że spadek liczby ludności i starzenie się społeczeństwa dotyka cały kraj, ale najbardziej Opolszczyznę.

Reklama

Według danych z ostatniego spisu powszechnego, w województwie mieszka obecnie 984 tys. osób, podczas gdy spis powszechny z 2002 roku wykazał 1 mln 65 tys. mieszkańców. To oznacza, że w ciągu 9 lat ubyło w regionie 81 tys. ludzi.

Mają najgorsze wskaźniki

Specjalne Strefy Demograficzne miałyby powstać w mniejszych województwach o najgorszych wskaźnikach demograficznych - opolskim i świętokrzyskim. Miałyby one sprzyjać walce z wyludnianiem się regionów, tak jak specjalne strefy ekonomiczne pomagają w polepszaniu sytuacji gospodarczej regionów.

W ramach stref realizowane byłyby cztery pakiety: socjalno - prokreacyjny, dotyczący urodzeń i opieki nad dziećmi do wieku poprzedszkolnego; pakiet edukacyjny - dla dzieci do 18 lat; pakiet "praca to bezpieczna rodzina", który chroniłby rodziców przed utratą pracy, blokadą awansu zawodowego i obniżeniem standardu życia oraz pakiet "zachód słońca" skierowany do seniorów, zapewniający im godziwą opiekę i spokojną jesień życia.

Cztery pakiety z pomocą dla mieszkańców

Zdaniem marszałka Sebesty, realizacja pakietów w ramach stref mogłaby polegać na obniżaniu podatków dla rodzin z dziećmi, proporcjonalnym do liczby dzieci obniżaniu kosztów za żłobek i przedszkole czy wspieraniu przedsiębiorców, którzy tworzyliby niepubliczne zakłady opieki, żłobki i przedszkola. Formą wsparcia dla rodzin mogłoby też być tworzenie domów dziennego pobytu dla osób starszych i żłobków lub przedszkoli obok siebie, tak by osoby pracujące mogły jednocześnie oddawać pod opiekę dzieci i starszych domowników. Aby wyjść naprzeciw potrzebom rynku pracy należałoby - zdaniem Sebesty - ułatwić dostęp do szkoleń i kursów tak, by na bieżąco umożliwiać przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji osobom pracującym.

Zgodnie z założeniami pakiety te miałyby być finansowane z budżetu państwa oraz pieniędzy unijnych w ramach puli na lata 2014-2020.

- Pilotaż w województwach opolskim i świętokrzyskim mógłby potrwać 3 do 5 lat, począwszy od roku 2014. Jeśli jego efekty byłyby zadowalające i widoczne, mógłby być wprowadzony w innych regionach - podsumował marszałek.

Populacja Opolszczyzny się zmniejsza

Z badań dotyczących demografii województwa opolskiego, na które powołał się we wtorek Sebesta, od 1951 do 2009 r. liczba mieszkańców Opolskiego zmniejszyła się o ponad 237 tys.

- To oznacza, że populacja naszego regionu zmniejszyła się w tym czasie o jedną czwartą - zaznaczył marszałek, dodając, że dodatkowo 120 tysięcy młodych ludzi z Opolszczyzny pracuje za granicą. Podkreślił, że złą sytuację demograficzną pogłębia fakt iż dzietność w województwie opolskim jest niższa niż średnia krajowa - 100 kobiet rodzi tu 114 dzieci, a średnio w kraju jest to 140 dzieci.

Projekt utworzenia Specjalnych Stref Demograficznych został przedstawiony przez marszałka, w imieniu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, na II Kongresie Demograficznym, który odbywał się w ubiegłym tygodniu w Warszawie.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy