Reklama

Reklama

Źródła unijne: Komisja Europejska złożyła deklarację dot. budżetu UE i mechanizmu warunkowości

Na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE w Brukseli Komisja Europejska złożyła deklarację dot. unijnego budżetu i mechanizmu warunkowości, do czego została zobowiązana w konkluzjach przyjętych na szczycie UE - informuje unijne źródło w Brukseli.

- Komisja Europejska w piątek złożyła deklarację, o której mówi 3 paragraf konkluzji przyjętych na szczycie UE. KE zobowiązuje się w tej deklaracji do stosowania zapisów konkluzji Rady Europejskiej- przekazało źródło unijne.

"Komisja Europejska zwraca uwagę na konkluzje Rady Europejskiej z 10-11 grudnia 2020 dotyczące projektu Rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii” oraz „potwierdza rozumienie Rady Europejskiej, że (…) w stosowaniu tego Rozporządzenia jest zobowiązana do elementów wskazanych w paragrafie 2 konkluzji z 10-11 grudnia 2020 w granicach swojej odpowiedzialności, zgodnie z Traktatami." - czytamy w deklaracji. 

Reklama

Konkluzje Rady wymieniają 11 różnych reguł stosowania rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii. Zawierają one liczne uściślenia brzmienia samego rozporządzenia. Paragraf 2a wskazuje, że rozporządzenie służy ochronie budżetu przed nadużyciami finansowymi, natomiast paragraf  2e wyklucza uruchomienie procedury zawieszania płatności tylko na podstawie ogólnego stwierdzenia naruszenia zasady praworządności.

 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy