Reklama

Witold Waszczykowski napisał list do MSZ Francji

"Na naszej współpracy nie mogą kłaść się cieniem decyzje o charakterze niepolitycznym" - napisał w liście do szefa francuskiej dyplomacji minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Jak przekonywał w korespondencji szef MSZ, "jesteśmy (Polacy) zainteresowani współpracą polsko-francuską w obszarze polityczno-wojskowym, w tym udziałem Francji w modernizacji polskich sił zbrojnych. Do fragmentów listu dotarła PAP.

W liście, datowanym na 13 października, adresowanym do szefa francuskiego MSZ Jean-Marc Ayraulta minister Waszczykowski podkreślił, że strategiczne partnerstwo z Francją jest dla Polski niezmiennym priorytetem. "Partnerstwo zobowiązuje do poszukiwania wspólnych rozwiązań, pomimo pewnych rozbieżności w stanowiskach. Dlatego, aby było efektywne musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu" - napisał.

"Na współpracy polsko-francuskiej nie mogą kłaść się cieniem decyzje o charakterze niepolitycznym, takie jak zakończenie bez uzyskania porozumienia negocjacji w sprawie umowy offsetowej z Airbus Helicopters. Polska i Francja ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i pomyślność wspólnoty narodów europejskich" - czytamy w liście. W ocenie ministra niezachwiany charakter relacji potwierdza współpraca polsko-francuska w ramach NATO i UE.

Reklama

"Jesteśmy niezmiennie zainteresowani współpracą polsko-francuską w obszarze polityczno-wojskowym, w tym udziałem Francji w procesie modernizacji Sił Zbrojnych RP, na obopólnie korzystnych zasadach" - zaznaczył minister Waszczykowski.

Według niego, Polska upatruje potencjału w większości programów planowanej modernizacji technicznej. Jak napisał szef polskiej dyplomacji, jesteśmy gotowi do rozmów ze stroną francuską na temat programów dotyczących zakupu: okrętów podwodnych, systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu w ramach programu Narew, śmigłowców bojowych, okrętów nawodnych w ramach programów Miecznik i Czapla, programów kosmicznych, samolotów dla VIP-ów oraz udziału Polski w europejskim programie tankowania w powietrzu (MRTT), do którego samoloty pochodziłyby z firmy Airbus.

Szef polskiej dyplomacji zadeklarował otwartość na współpracę na rzecz zwiększania w NATO udziału europejskich zdolności obronnych oraz gotowość do zacieśniania współpracy w ramach operacji pokojowych i misji stabilizacyjnych w ramach ONZ i NATO.

Waszczykowski stwierdził ponadto, że odzwierciedleniem jakości partnerstwa jest skala współpracy obejmująca "niezliczone obszary stosunków dwustronnych, wśród których kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo i gospodarka". Przypomniał, że Francja jest czwartym co do potencjału źródłem inwestycji zagranicznych w Polsce, a na naszym rynku działa 1,3 tys. francuskich przedsiębiorstw. Minister zwrócił również uwagę, że od momentu wejścia Polski do UE obroty handlowe z Francją uległy niemal podwojeniu do poziomu 16,5 mld euro w 2015 r.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Polska dostrzega znaczące możliwości pogłębienia wzajemnej wymiany handlowej, do perspektywicznych obszarów inwestycyjnych zaliczył energetykę, w tym energię odnawialną i nuklearną, przemysł spożywczy oraz handel i dystrybucję. W jego ocenie perspektywicznym obszarem zacieśnienia współpracy wydają się plany naszego kraju w obszarze infrastruktury, zwłaszcza w odniesieniu do francuskich technologii w zakresie infrastruktury kolejowej.

Kontrowersje wokół Caracali

4 października Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zakończeniu rozmów z Airbus Helicopters, producentem Caracali, ws. umowy offsetowej dotyczącej kontraktu na zakup tych śmigłowców. Jak uzasadniał resort, kontrahent nie przedstawił oferty "zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego".

7 października Pałac Elizejski podał, że prezydent Francji Francois Hollande odłożył planowaną wizytę w Polsce na skutek fiaska rozmów w sprawie Caracali. Wizytę w Polsce odwołał także minister obrony Francji. Wizyta Hollande'a była planowana na 13 października w ramach polsko-francuskich konsultacji międzyrządowych.

11 października Waszczykowski rozmawiał z szefem francuskiego MSZ m.in. o sprawie śmigłowców. 13 października szef polskiej dyplomacji przyjął nowego ambasadora Francji w Polsce Pierre'a Levy'ego. 28 października minister spraw zagranicznych zaprosił szefa francuskiej dyplomacji na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego pod koniec listopada. Polska sprawuje obecnie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.

Magdalena Cedro, Elwira Krzyżanowska

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy