Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: Polacy czują się bardziej bezpieczni

Spadło poczucie zagrożenie terroryzmem; za realne obecnie uważa je prawie połowa respondentów CBOS, to mniej niż w kwietniu. Przybyło przekonanych, że problem jest wyolbrzymiany, ale i tych, którzy uważają, że władze i instytucje państwa są dobrze przygotowane, by zapewnić bezpieczeństwo.

Większość badanych zgodziłaby się na wzmożone kontrole, sprzeciw budzi jednak zwiększenie uprawnień do inwigilacji.

Reklama

W sierpniowym sondażu 49 proc. pytanych (o 10 punktów procentowych mniej niż w kwietniu) uznało zagrożenie terroryzmem w Polsce za realne. Zdaniem 27 proc. (o 6 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu) zagrożenie terroryzmem jest wyolbrzymiane, a według 17 proc. (wzrost o 4 punkty) nie ma takiego zagrożenia.

Osobiście obawiało się ataków 46 proc., nie miało takich obaw 52 proc. ankietowanych.

Po szczycie NATO i Światowych Dniach Młodzieży znacząco zmieniło się postrzeganie kompetencji władz i instytucji państwowych w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa - zauważa CBOS.

Ponad dwie piąte - 44 proc. (w porównaniu z kwietniem wzrost o 24 pkt.) uczestników badania oceniło, że władze są dobrze przygotowane do zapobiegania terroryzmowi; przeciwnego zdania była jedna trzecia - 33 proc. respondentów (o 30 pkt. mniej niż w kwietniu).

Gotowość do akceptacji ograniczeń swobód obywatelskich

Ankieterzy pytali także o gotowość do akceptacji ograniczeń swobód obywatelskich, silniejszą kontrolę lub poniesienia dodatkowych kosztów, które miałyby zmniejszyć ryzyko zamachów terrorystycznych.

90 proc. badanych zaakceptowałoby wzmożone kontrole na granicach, lotniskach i dworcach. Ponad trzy czwarte (78 proc.) zaakceptowałoby zaostrzenie przepisów migracyjnych, a połowa (52 proc.) byłaby skłonna ponieść dodatkowe koszty mające służyć bezpieczeństwu (dwie piąte - 40 proc. - by ich nie zaakceptowała).

Większość badanych - 60 proc. - nie zgodziłaby się natomiast na limitowanie przez instytucje państwowe informacji o zagrożeniu terrorystycznym (zgodziłoby się na to 29 proc.).

Ponad połowa - 52 proc. - nie zgodziłaby się na większe uprawnienia do kontroli internetu (zaakceptowałoby to 39 proc. pytanych).

Największy opór budzi zwiększenie uprawnień władz do inwigilacji obywateli przez kontrolę korespondencji (73 proc. przeciwnych) i podsłuchiwanie rozmów telefonicznych - 70 proc. respondentów przeciw.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 17-25 sierpnia na 1033-osobowej losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje