Reklama

Reklama

Sasin o projekcie ws. metropolii warszawskiej: Gminy zachowają niezależność

Wszystkie gminy zachowają niezależność, ich władze będą wybierane na dotychczasowych zasadach - powiedział poseł PiS Jacek Sasin, odnosząc się do projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Ponadto oświadczył, że nie ma prac nad wydzieleniem Warszawy z Mazowsza.

Według projektu, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic.

Sasin powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że po wprowadzeniu zmian, wszystkie gminy zachowają swoją niezależność, a władze tych gmin będą wybierane na dotychczasowych zasadach.

- Wszystkie kompetencje, które realizują gminy, będą w dalszym ciągu realizowane na poziomie gminnym, te gminy będą miały swoje budżety, konstruowane, według tych założeń, które są regulowane w ustawie o samorządzie gminnym - podkreślił.

Reklama

Jak dodał, projekt ustawy, autorstwa PiS, "nie dotyczy jakichkolwiek zmian samorządności na poziomie podstawowym, gminnym".

Poseł PiS powiedział, że większość kompetencji nowej metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego - miasta stołecznego Warszawy będzie równorzędna z kompetencjami powiatu. Jak zaznaczył, to co zostanie przeniesione z poziomu gmin na poziom metropolii to m.in. komunikacja publiczna.

Jedna komunikacja zbiorowa

- Będziemy mieli jedną komunikację zbiorową, z jednym biletem dostępnym na całym obszarze metropolitalnym, ta komunikacja będzie zarządzana przez Zarząd Transportu Miejskiego na poziomie metropolii warszawskiej, czyli miasta stołecznego Warszawy - mówił Sasin.

Zaznaczył, że "w okresie przejściowym" wszystkie lokalne umowy dotyczące komunikacji publicznej zostaną przejęte przez ZTM i będą funkcjonować do momentu stworzenia jednolitej komunikacji.

Oprócz kompetencji w zakresie transportu publicznego władze metropolii mają podejmować decyzje także ws większych inwestycji, gospodarki wodno-ściekowej czy szkolnictwa ponadpodstawowego. - Miasto stołeczne Warszawa jako powiat stanie się organem założycielskim dla szkół ponadpodstawowych. Szkoły średnie będą zarządzane z tego szczebla - powiedział Sasin.

"Wszystkie inwestycje staną się łatwiejsze"

Ponadto - według niego - "wszystkie inwestycje staną się łatwiejsze". - Będzie można wspólnie pozyskiwać środki europejskie dla większych inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy. Drobne, lokalne inwestycje dalej będą realizowane przez gminy - powiedział Sasin. Jak mówił, stworzenie jednostki metropolitalnej umożliwi planowanie wspólnych inwestycji np w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

Finansowanie metropolii - mówił Sasin - będzie analogiczne do finansowania powiatu. - Nowy związek metropolitalny dostanie nowe pieniądze z budżetu państwa w postaci 2 proc. wpływów z PIT-u na całym obszarze na działania metropolitalne. Dodatkowo gminy będą składać się, według opisanego w ustawie algorytmu, na wspólną komunikację - powiedział.

Sasin zaznaczył też, że zgodnie z projektem funkcjonować będzie gmina Warszawa (obejmująca obecne miasto stołeczne Warszawa), która będzie miała własną radę, a sprawami metropolii zajmować będzie się Rada miasta stołecznego Warszawy, czyli rada jednostki metropolitalnej. Według posła PiS, projektowane zmiany zmniejszą biurokrację, ponieważ - jak mówił - przestanie istnieć 6 rad powiatów, a rada gminy Warszawa zostanie zmniejszona z 60 osób do 31.

Rada miasta składać się ma z 50 radnych

Zgodnie z projektem PiS, Rada miasta stołecznego Warszawy składać się ma z 50 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych. Radni mają być wybierani po jednym z każdej z 18 dzielnic gminy Warszawa oraz po jednym z pozostałych gmin wchodzących w skład miasta stołecznego Warszawy. Uchwały Rady zapadać będą, według projektu, "podwójną większością głosów". Za uchwałą będzie musiała opowiedzieć się większość radnych, którzy dodatkowo muszą reprezentować większość ludności zamieszkałej na obszarze jednostki metropolitalnej. 

Sasin zaznaczył, że być może PiS zdecyduje się odejść od tych rozwiązań. Poseł powiedział, że należy rozważyć m.in. wybór do Rady miasta stołecznego Warszawy w wyborach proporcjonalnych.

Podkreślił, że prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie wybierany na całym obszarze nowej jednostki samorządowej w wyborach bezpośrednich. Ponadto - według Sasina - projektowane przez PiS rozwiązania zapewnią większą władzę dzielnicom Warszawy - m.in. wpływ na decyzje dotyczące ich budżetów.

Miasto swoim zasięgiem ma objąć 33 gminy

Zgodnie z projektem PiS miasto stołeczne Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, swoim zasięgiem ma objąć 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Sasin stwierdził, że nieuwzględnienie terenu Podkowy Leśnej w projekcie to błąd. Jak zaznaczył PiS ma już przygotowaną stosowną poprawkę.

Dziennikarze pytali posła, czy przed wprowadzeniem projektu, powinny odbywać się referenda w gminach, które mają zostać wcielone do metropolii. O tym, że takie referenda powinny się odbyć mówili politycy opozycji - PO, Kukiz'15 i Nowoczesnej

"Ta ustawa nic nie zmienia w zakresie działania gmin"

- Ta ustawa nic nie zmienia w zakresie działania gmin. Referenda są organizowane, kiedy gmina miałaby być zlikwidowana, połączona z inną gminą. (...) W tym przypadku nie zostały zaplanowane żadne działania, które zmieniają cokolwiek w działaniu samorządu gminnego, więc nie ma powodu, żeby tego typu akcje podejmować - powiedział Sasin.

Zapowiedział, że odbędzie się dyskusja "w szerokim gronie" nad projektem, podczas prac sejmowych. - W tej chwili zostały już skierowane zapytania do wszystkich organizacji samorządowych, skupiających samorządy, o opinie na temat ustawy, będziemy w Sejmie nad nimi deliberować - powiedział poseł PiS. Dodał, że na posiedzenia sejmowych komisji będą zapraszane "zainteresowane grupy społeczne".

Sasin był pytany, czy PiS planuje wyłączenie Warszawy z Mazowsza. - Uważamy, że taki podział jest podziałem celowym, ale na tym etapie dzisiaj nie będziemy go przeprowadzać. Został przeprowadzony podział statystyczny. To wystarcza, żeby cele przez nas oczekiwane zostały osiągnięte, czyli pozyskanie dla Mazowsza, poza metropolią warszawską funduszy europejskich. Żadne prace nad wydzieleniem aglomeracji warszawskiej z Mazowsza nie są prowadzone - powiedział poseł PiS.

Odpierał zarzuty m.in. polityków opozycji, że projekt ma zwiększyć szanse PiS na wygraną w wyborach samorządowych w stolicy. Według niego, "nie mają one oparcia w faktach". Sasin podkreślił, że tylko w czterech podwarszawskich gminach w wyborach samorządowych wygrali samorządowcy PiS.

Podczas konferencji politycy PiS przytoczyli wypowiedzi polityków PO m.in. rzecznika partii Jana Grabca, którzy podczas kampanii wyborczej mówili o konieczności utworzenia metropolii warszawskiej.

Reklama

Reklama

Reklama