Reklama

Putin zatwierdził nową doktrynę bezpieczeństwa informacyjnego Rosji

​Prezydent Władimir Putin zatwierdził nową doktrynę bezpieczeństwa informacyjnego Rosji; głosi ona m.in., że w mediach zagranicznych rośnie liczba materiałów tendencyjnie oceniających politykę Rosji, a na Rosjan wywierane jest "oddziaływanie informacyjne".

Podpisany przez Putina dekret zatwierdzający nową doktrynę został we wtorek opublikowany na oficjalnym portalu prawnym Rosji. Tym samym utraciła moc prawną poprzednia doktryna zatwierdzona jesienią 2000 roku.

Jak głosi nowa doktryna, w mediach zagranicznych widoczna jest tendencja do zwiększania "liczby materiałów zawierających tendencyjną ocenę polityki państwowej Federacji Rosyjskiej". Rośnie też oddziaływanie informacyjne na mieszkańców Rosji, przede wszystkim na młodzież, "w celu rozmywania tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych" - głosi dokument, cytowany przez portal RBK. W doktrynie mowa jest również o tym, że media rosyjskie za granicą są dyskryminowane, a dziennikarze rosyjscy napotykają przeszkody w prowadzeniu swojej działalności.

Reklama

Dokument zawiera ocenę, że możliwości transgranicznego przepływu informacji "coraz częściej są wykorzystywane w celu osiągnięcia celów geopolitycznych, celów wojskowych i politycznych sprzecznych z prawem międzynarodowym, a także celów terrorystycznych i przestępczych". Wśród czynników negatywnych, jakie wpływają na stan bezpieczeństwa informacyjnego wymienione jest "wzmacnianie przez niektóre obce państwa możliwości wpływu informacyjnego i technicznego na infrastrukturę informacyjną w celach wojskowych". Dokument odnotowuje też, że intensywniejsze stały się działania organizacji prowadzących wywiadowcze działania techniczne wobec organów władzy państwowej w Rosji, organizacji naukowych i przedsiębiorstw przemysłu obronnego.

Wśród kierunków działań zapewniających bezpieczeństwo informacyjne Rosji wymieniane jest "strategiczne powstrzymywanie i zapobieganie konfliktom wojennym, jakie mogą wyniknąć w rezultacie zastosowania technologii informacyjnych", a także "doskonalenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa" sił zbrojnych Rosji w tej sferze.

"Nowaja Gazieta" zwraca uwagę, że zgodnie z nową doktryną Rosja zamierza uniezależniać się od zagranicznych technologii internetowych i tworzyć ich krajowe odpowiedniki. Dokument zawiera ocenę, że ze względu na zależność przemysłu rosyjskiego od zagranicznych technologii informatycznych rozwój kraju, społeczny i polityczny, zależny jest w rezultacie od interesów geopolitycznych obcych państw. Autorzy dokumentu przyznają, że skuteczność badań w sferze IT jest niedostateczna i zwracają uwagę na niski stopień wdrażania krajowych rozwiązań.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy