Reklama

Reklama

Przeciwnicy aborcji chcą zaostrzenia przepisów

Przeciwnicy aborcji w przypadającym we wtorek Narodowym Dniu Życia ogłosili zamiar zbierania podpisów pod projektem ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące przerywania ciąży. Postulat ochrony życia od poczęcia jest w Polsce silny - przekonują.

Na konferencji prasowej zorganizowanej przed Sejmem organizatorzy przedsięwzięcia, związani m.in. z Fundacją Pro - prawo do życia, poinformowali o złożeniu do marszałka dokumentów niezbędnych do rejestracji Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji". Po uzyskaniu rejestracji komitet będzie miał trzy miesiące na zebranie minimum 100 tys. podpisów pod projektem ustawy.

To już kolejna próba zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji podejmowana przez to środowisko.

Celem komitetu, jak wskazali jego przedstawiciele, jest zainicjowanie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Miałaby ona otrzymać tytuł "o ochronie życia i zdrowia ludzkiego od poczęcia".

Reklama

- Projekt, który napisaliśmy, daje ochronę prawną każdemu dziecku od poczęcia, nie różnicując na lepsze i gorsze. Projekt trafia do Sejmu kolejny raz. W latach 2011 i 2013 projekty ograniczające lub delegalizujące aborcję zbierały kilkaset tysięcy podpisów, co pokazuje, że postulat pełnej bądź pełniejszej ochrony życia jest w polskim społeczeństwie bardzo silny - oceniła pełnomocniczka komitetu Kaja Godek.

Wyraziła przekonanie, że rok wyborczy jest dobrym czasem na poruszanie tej problematyki. - Wyborcy będą chcieli wiedzieć który z kandydatów jest naprawdę za życiem - oceniła. Jak wyjaśniała, chodzi nie tylko o to, którzy parlamentarzyści podzielają wartości wyznawane przez swoich wyborców, ale także, jak traktują aktywność obywatelską.

Członkiem Komitetu "Stop aborcji" jest - jak poinformowano na konferencji - m.in. prof. Bogdan Chazan, odwołany ze stanowiska dyrektor Szpitala św. Rodziny w związku z odmową wykonania - mimo przesłanek medycznych - legalnej aborcji.

W uzasadnieniu projektu, który udostępniono we wtorek dziennikarzom, napisano, że dąży on do "faktycznego zapewnienia, aby konstytucyjne prawo do obrony życia nie było zróżnicowane ze względu na wiek, miejsce przebywania, stan zdrowia czy okoliczności poczęcia człowieka". Zapisano w nim, że "każdy człowiek ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia".

Projekt przewiduje, że za przerywanie ciąży za zgodą kobiety grozić ma kara pozbawienia wolności do lat trzech; taka sama kara grozić ma za pomoc kobiecie ciężarnej w przerwaniu ciąży lub nakłanianie jej do tego. W projekcie zapisano, że kto dopuszcza się tego (przerwania, pomocy w nim lub nakłaniania) "gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Projekt zakłada, że "nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli śmierć dziecka poczętego jest następstwem działań leczniczych, koniecznych do uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej".

W Polsce, w myśl obowiązujących od 1993 r. przepisów, aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (w obu przypadkach do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki) lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu.

We wrześniu 2013 r. Sejm odrzucił poprzedni projekt zaostrzający ustawę aborcyjną, który powstał z inicjatywy Fundacji Pro - prawo do życia. Zebrano pod nim ponad 400 tys. podpisów. Jego autorzy chcieli wprowadzenia zakazu tzw. aborcji eugenicznej - gdy występuje duże prawdopodobieństwo upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby. Ponad dwa lata wcześniej ta sama organizacja złożyła w Sejmie projekt całkowicie zakazujący przerywania ciąży. Został odrzucony. 

Reklama

Reklama

Reklama