Reklama

Reklama

Polscy biskupi apelują o wsparcie dla migrantów

Nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji - piszą biskupi w komunikacie po obradach 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni pokreślili, że "migranci w wielu wypadkach są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii przemytniczych".

W komunikacie czytamy, że "z wielką uwagą biskupi analizowali skomplikowaną sytuację na granicy polsko-białoruskiej" i w pełni poparli wyrażone 10 listopada stanowisko przewodniczącego KEP abpa Stanisława Gądeckiego "stanowczo potępiające wykorzystywanie dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski".

"Biskupi przypominają, że w wielu wypadkach migranci są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii przemytniczych" - podkreślili.

Podziękowania dla służb

Jednocześnie wyrazili wdzięczność funkcjonariuszom służb mundurowych - Straży Granicznej, Wojska Polskiego, policji - którzy "w tej bardzo trudnej sytuacji ofiarnie wypełniają powierzony im obowiązek obrony naszych granic i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkającym na terytorium Polski".

"Słowa uznania i wdzięczności wyrażają także pod adresem mieszkańców przygranicznych miejscowości i parafii, działających tam skutecznie placówek Caritas, wolontariuszy organizacji pozarządowych, za medyczną i humanitarną pomoc okazaną migrantom, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia nad samą granicą, jak i w ośrodkach dla cudzoziemców" - napisali autorzy komunikatu.

Reklama

Apel o wsparcie dla "przybysza"

Biskupi zwrócili się do rządzących, by "skutecznie broniąc bezpieczeństwa naszych granic, rodzin i domów, podjęli także trud dostrzeżenia będącego w prawdziwej potrzebie przybysza i udzielenia mu, w duchu Ewangelii, koniecznego wsparcia" i "usilnie proszą o umożliwienie dostępu do potrzebujących, tak teraz, jak i po zakończeniu stanu wyjątkowego".

"Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce podkreślają, że nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji. Nie ma też wewnętrznego konfliktu między dobrze rozumianym patriotyzmem i koniecznością obrony naszych granic a pomocą bliźniemu w potrzebie, w duchu dobrego samarytanina".

Zaapelowali również o dialog i pojednanie w życiu społecznym i politycznym, w mediach i w debacie publicznej, o "odstąpienie od języka nienawiści i przejawów nietolerancji". "Biskupi proszą, by szukać dobra każdego człowieka i oceniać rzeczywistość w optyce Ewangelii. Zdecydowanie potępiają też wszelkie działania nacechowane pogardą tak do poszczególnych osób, jak i całych grup, czego przykładem jest zamordowanie księdza w Siedlcach, profanacja i zniszczenie krzyża w Zielonej Górze czy niedawne zachowania antysemickie w Kaliszu związane ze spaleniem kopii Statutu kaliskiego" - podkreślili autorzy komunikatu.

"Adwent okazją do nawrócenia i uczynków miłosierdzia"

Biskupi wezwali wszystkich ludzi wierzących do modlitwy w intencji pokoju i pojednania w naszej ojczyźnie.

"Zbliżający się czas adwentu może być daną nam po raz kolejny okazją do osobistego nawrócenia i uczynków miłosierdzia. Niech będzie to także czas modlitwy o ustanie pandemii, której skutki wszyscy odczuwamy" - stwierdzili. Członkowie KEP ponowili wcześniejsze apele o podjęcie roztropnej decyzji o szczepieniach w trosce o życie, zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Jednocześnie podziękowali wszystkim, którzy z poświęceniem troszczą się o chorych.

Dodali, że jednym z tematów obrad było podsumowanie zakończonej niedawno wizyty ad limina apostolorum, która odbywała się w Rzymie od 4 do 29 października. Przypomnieli, że najważniejszym wydarzeniem były spotkania z papieżem Franciszkiem, podczas których papież wskazywał, "jak wsłuchiwać się w głos bliźniego, prowadzić pokorny dialog i tworzyć wspólnotę otwierającą się na działanie Ducha Świętego, zapraszając równocześnie do uczestnictwa w budowaniu Kościoła synodalnego".

Autorzy komunikatu poinformowali, że podczas obrad wiele miejsca poświęcono rozpoczętemu 9 i 10 października synodowi biskupów, zwołanemu pod hasłem "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja". "Biskupi postrzegają synod jako szansę do głębokiej, szczerej i wspólnotowej refleksji nad aktualną sytuacją Kościoła. Widzą w nim też zaproszenie do wsłuchania się w głos Ducha Świętego kierowany dziś do Kościoła, by go odnowić, umocnić i uczynić bardziej ewangelicznym" - stwierdzili.

Zachęcili wszystkich wiernych, duchownych i świeckich, do odważnego i aktywnego włączenia się w prace synodalne. "Zapraszają także osoby do Kościoła zdystansowane, zranione, mające poczucie zmarginalizowania lub odrzucenia. Będą również wdzięczni za głosy płynące spoza wspólnoty katolickiej, które mogą pomóc Kościołowi w jego odnowie, odczytywaniu znaków czasu i w skuteczniejszej realizacji jego misji" - napisali.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy