Reklama

Reklama

Oświadczenie Tele-Foniki

Oświadczenie zarządu spółki Tele-Fonika Kable SA w związku z dzisiejszą demonstracją tzw. komitetu protestacyjnego byłych pracowników fabryki kabli w Ożarowie Mazowieckim pod siedzibą Ministerstwa Pracy:

W grudniu 2002 zarząd spółki Tele-Fonika Kable SA złożył wniosek do Agencji Rozwoju Przemysłu o włączenie terenu byłej fabryki kabli w Ożarowie Mazowieckim do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wniosek ten był efektem wcześniejszych rozmów prowadzonych pomiędzy przedstawicielami spółki oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. W 2003 r. Spółka wyraziła gotowość sprzedaży terenu na rzecz skarbu państwa lub wskazanego przez ARP inwestora lub dokonania wymiany nieruchomości w Ożarowie Mazowieckim na inne tereny znajdujące się w posiadaniu skarbu państwa, których charakter będzie zgodny z potrzebami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa. Jednocześnie Spółka zadeklarowała i nadal podtrzymuje gotowość przekazania terenu na rzecz Skarbu Państwa lub inwestora wskazanego przez ARP bez zysku, tj. wyłącznie po cenie wartości księgowej nieruchomości. Tele-Fonika KFK SA nabyła w 2001 r. zakład w Ożarowie Mazowieckim jako jednostkę organizacyjną spółki Elektrim-Kable S.A. Wydzielona wartość zakładu wynosiła 270 mln zł. Wartość księgowa nieruchomości i 34 hektarów gruntów wynosi ok. 80 mln zł.

Reklama

- Taką cenę spółka zapłaciła za grunty i nieruchomości położone na terenie fabryki. Jednak przystępując do negocjacji z potencjalnymi inwestorami, m.in. wskazanymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu, będziemy dysponować wiarygodną, niezależną wyceną nieruchomości. Będzie ona podstawą do konkretnych rozmów z potencjalnymi inwestorami na temat warunków sprzedaży - mówi Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy Tele-Fonika KFK SA.

Do końca maja br. powinny być znane wyniki wyceny nieruchomości, co pozwoli na szybkie rozpoczęcie konkretnych negocjacji z inwestorami zainteresowanymi rozpoczęciem działalności w Ożarowie Mazowieckim. Wykonanie wyceny gruntów oraz nieruchomości na terenie dawnej fabryki kabli w Ożarowie Mazowieckim zleciły Tele-Fonika KFK S.A. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

Tele-Fonika KFK S.A. podtrzymuje gotowość współpracy ze wszystkimi instytucjami prowadzącymi prace na rzecz dalszego zagospodarowania terenu dawnej fabryki kabli i rewitalizacji lokalnego rynku pracy. Aktualna pozostaje - potwierdzona stosownymi uchwałami Zarządu - oferta sprzedaży tego terenu lub ewentualnej wymiany na ekwiwalentną nieruchomość należącą do skarbu państwa. Od kilku miesięcy trwają m.in. rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych m. Krakowa i Towarzystwa Sportowego Wisła nt. ewentualnej zamiany terenu dawnej fabryki na należące do skarbu państwa tereny klubu sportowego Wisła. W przypadku realizacji tego projektu Spółka będzie mogła przystąpić do budowy nowoczesnego stadionu w Krakowie. Szacunkowa wartość planowanej inwestycji wynosi 42 mln zł. Ewentualną szybką wymianę gruntów zablokowały władze towarzystwa sportowego, które podjęły decyzję o rozpoczęciu procedury sądowej nabycia praw do gruntu przez zasiedzenie.

Podjęta w 2002 r. decyzja o likwidacji zakładu w Ożarowie Mazowieckim była spowodowana załamaniem się rynku kabli telekomunikacyjnych, które były wytwarzane w tym zakładzie. Zwolnionym 578 pracownikom fabryki Spółka wypłaciła odprawy o łącznej wysokości 8,5 mln zł. Pracownicy nie przyjęli adresowanej do 220 pracowników propozycji zatrudnienia w pozostałych zakładach Spółki w Bydgoszczy i Szczecinie. Trwająca 10 miesięcy nielegalna blokada zakładu zorganizowana przez związki zawodowe i Komitet Protestacyjny spowodowała straty Spółki o łącznej wartości 35 mln złotych. Obecnie Tele-Fonika jest największym producentem kabli w Europie Środkowej; łącznie zatrudnia blisko 4.000 pracowników w całym kraju.

Dowiedz się więcej na temat: komitet protestacyjny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy