Reklama

Reklama

Mieszkańcy Małopolski zadowoleni z miejsca, w którym żyją

67 proc. mieszkańców Małopolski ocenia, że żyje im się w tym województwie dobrze, a 6 proc. uważa, że źle - wynika z badań przeprowadzonych przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju.

Jak poinformowała we wtorek Monika Babij z bura prasowego urzędu marszałkowskiego, badanie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju miało przede wszystkim przynieść informacje na temat poziomu zadowolenia mieszkańców Małopolski z miejsca, w którym żyją oraz określić najbardziej istotne wyzwania, jakie stoją przed samorządem regionu.

O opinię zapytano prawie 3 tys. Małopolan. Respondenci odpowiadali na 24 pytania dotyczące postrzegania i utożsamiania się z Małopolską i działaniami władz województwa, ochroną środowiska, ofertą kulturalną, wolontariatem oraz aktywnością obywatelską.

Reklama

Na pytanie "Jak żyje się w Małopolsce?" - prawie połowa (48,5 proc.) ankietowanych odpowiedziała, że raczej dobrze, bardzo dobrze swoje miejsce zamieszkania oceniło 18,5 proc. mieszkańców, a 26 proc. twierdzi, że w regionie nie jest "ani dobrze ani źle".

Raczej źle żyje się w Małopolsce prawie 5 proc. ankietowanych, a bardzo źle 1 proc. 1 proc. ankietowanych nie miał zdania na ten temat.

Najbardziej pozytywnie nastawieni do miejsca, w którym żyją są mieszkańcy subregionu podhalańskiego - Prawie 24 proc. mieszkańców tej części Małopolska bardzo dobrze ocenia miejsce, w którym mieszka. Tuż za nimi plasują się mieszkańcy subregionu tarnowskiego, gdzie bardzo dobrze żyje się 22 proc. osób.

Najwięcej zadowolonych jest w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym - tam ponad 70 proc. badanych twierdzi, że bardzo dobrze lub raczej dobrze żyje im się w Małopolsce.

Z badania wynika, że bardziej optymistycznie do życia nastawione są kobiety. Duży wpływ na poziom zadowolenia ma wykształcenie. Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższe zadowolenie z miejsca zamieszkania.

Największy odsetek osób, które bardzo dobrze oceniają Małopolskę to ludzie młodzi w wieku między 18-24 lata. Najbardziej pozytywnie nastawieni są również ci, którzy do Małopolski przeprowadzili się w ciągu ostatnich 5 lat.

Zdaniem ankietowanych głównym wyzwaniem dla samorządu województwa jest przede wszystkim walka z bezrobociem oraz rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Badani ocenili, że władze regionu powinny również zwracać większą uwagę na problemy lokalne, służbę zdrowia oraz ochronę środowiska.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują miasto Kraków oraz pięć subregionów Małopolski:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolskę Zachodnią, Subregion Sądecki, Subregion Podhalański i Subregion Tarnowski. Badanie było prowadzone przez miesiąc od 12 listopada do 12 grudnia 2014. Opracowanie zostało przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne