Reklama

Reklama

Mieszkańcy Małopolski zadowoleni z miejsca, w którym żyją

67 proc. mieszkańców Małopolski ocenia, że żyje im się w tym województwie dobrze, a 6 proc. uważa, że źle - wynika z badań przeprowadzonych przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju.

67 proc. mieszkańców Małopolski ocenia, że żyje im się w tym województwie dobrze, a 6 proc. uważa, że źle - wynika z badań przeprowadzonych przez  Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju.

Jak poinformowała we wtorek Monika Babij z bura prasowego urzędu marszałkowskiego, badanie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju miało przede wszystkim przynieść informacje na temat poziomu zadowolenia mieszkańców Małopolski z miejsca, w którym żyją oraz określić najbardziej istotne wyzwania, jakie stoją przed samorządem regionu.

O opinię zapytano prawie 3 tys. Małopolan. Respondenci odpowiadali na 24 pytania dotyczące postrzegania i utożsamiania się z Małopolską i działaniami władz województwa, ochroną środowiska, ofertą kulturalną, wolontariatem oraz aktywnością obywatelską.

Reklama

Na pytanie "Jak żyje się w Małopolsce?" - prawie połowa (48,5 proc.) ankietowanych odpowiedziała, że raczej dobrze, bardzo dobrze swoje miejsce zamieszkania oceniło 18,5 proc. mieszkańców, a 26 proc. twierdzi, że w regionie nie jest "ani dobrze ani źle".

Raczej źle żyje się w Małopolsce prawie 5 proc. ankietowanych, a bardzo źle 1 proc. 1 proc. ankietowanych nie miał zdania na ten temat.

Najbardziej pozytywnie nastawieni do miejsca, w którym żyją są mieszkańcy subregionu podhalańskiego - Prawie 24 proc. mieszkańców tej części Małopolska bardzo dobrze ocenia miejsce, w którym mieszka. Tuż za nimi plasują się mieszkańcy subregionu tarnowskiego, gdzie bardzo dobrze żyje się 22 proc. osób.

Najwięcej zadowolonych jest w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym - tam ponad 70 proc. badanych twierdzi, że bardzo dobrze lub raczej dobrze żyje im się w Małopolsce.

Z badania wynika, że bardziej optymistycznie do życia nastawione są kobiety. Duży wpływ na poziom zadowolenia ma wykształcenie. Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższe zadowolenie z miejsca zamieszkania.

Największy odsetek osób, które bardzo dobrze oceniają Małopolskę to ludzie młodzi w wieku między 18-24 lata. Najbardziej pozytywnie nastawieni są również ci, którzy do Małopolski przeprowadzili się w ciągu ostatnich 5 lat.

Zdaniem ankietowanych głównym wyzwaniem dla samorządu województwa jest przede wszystkim walka z bezrobociem oraz rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Badani ocenili, że władze regionu powinny również zwracać większą uwagę na problemy lokalne, służbę zdrowia oraz ochronę środowiska.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują miasto Kraków oraz pięć subregionów Małopolski:  Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolskę Zachodnią, Subregion Sądecki, Subregion Podhalański i Subregion Tarnowski. Badanie było prowadzone przez miesiąc od 12 listopada do 12 grudnia 2014. Opracowanie zostało przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy