Reklama

Matura 2019. Dziś wyniki egzaminów

Tegoroczni maturzyści, którzy zdali wszystkie obowiązkowe egzaminy, otrzymają w czwartek świadectwa maturalne. Wszyscy przystępujący w tym roku do egzaminów maturalnych mogą sprawdzić wcześniej swoje indywidualne wyniki za pomocą systemów informatycznych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Jak poinformował w dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w specjalnym komunikacie opublikowanym w tym tygodniu, absolwenci, którzy zdali egzamin otrzymają w czwartek świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem). Ci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach, otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości. Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu, otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić w czwartek od godzin rannych wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wejście do serwisu maturzysta uzyskuje poprzez stronę internetową macierzystej OKE.

Reklama

Logowanie do każdego z nich odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali od dyrektora szkoły, do której uczęszczali.

"Wyniki będą udostępniane w systemach informatycznych 4 lipca br. pomiędzy godziną 8.00 a 10.00" - poinformował dyrektor CKE w komunikacie.

Wyniki ogólnopolskie

Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone w czwartek podczas konferencji prasowej, w której udział wezmą minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

***

Tak wyglądały tegoroczne matury. Zobacz zdjęcia!

PAP

Reklama

Reklama

Reklama