Reklama

Reklama

IPN ujawnia zawartość drugiego pakietu dokumentów znalezionych w domu Marii Kiszczak

Instytut Pamięci Narodowej dysponuje już drugą partią dokumentów zabezpieczonych w domu Marii Kiszczak. Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na podstawie postanowienia prokuratora IPN przekazał dokumentację prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród przekazanych materiałów znajduje się 20 dokumentów.

W drugim pakiecie znajdują się m.in. kserokopie działań policji w czerwcu 1990 roku w związku z protestami rolników, materiały statystyczne MSW dotyczące przestępczości, fragmenty wspomnień Czesława Kiszczaka i różne jego odręczne notatki. Materiały zostały włączone do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej i poddane archiwizacji. 

IPN informuje, że będą one dostępne od środy - 24 lutego w postaci kopii elektronicznych w czytelni IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie. 

IPN podkreśla, że dokumenty będą udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich. Osoby ubiegające się o wgląd do tych dokumentów muszą złożyć stosowny wniosek. 

Reklama

W drugim pakiecie znajdują się:    

1. Kserokopie dokumentów dotyczących działań Policji w dniach 15-16 czerwca 1990 r. w Mławie związanych z likwidacją blokady drogi E-77 przez protestujących rolników.      

2. Dokumenty dotyczące działań Policji w dniu 29 czerwca 1990 r. związanych z odblokowaniem siedziby Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.     

3. Materiały statystyczne MSW dotyczące przestępczości w latach 1976-1985.    

4. Kserokopia listu Mieczysława Rakowskiego z 7 stycznia 1958 r.    

5. Kserokopia życiorysu Mirosława Milewskiego datowana na 22 czerwca 1953 r.   

6. Częściowo wypełniony Zeszyt Pracy WSW należący do Czesława Kiszczaka.    

7. Kolorowe kserokopie zdjęć, na których występują m.in.: Czesław Kiszczak, Wojciech Jaruzelski, Adam Michnik, ks. Henryk Jankowski, Lech Wałęsa i Bronisław Geremek.     

8. Fragmenty wspomnień Czesława Kiszczaka.    

9. Różne rękopiśmienne notatki Czesława Kiszczaka.    

10. Maszynopis książki dotyczącej Czesława Kiszczaka.     

11. Kopie dokumentów dotyczącej procesu Wacława Komara z 1953 r.     

12. Kopie dokumentów z wojskowych akt personalnych Czesława Kiszczaka.     

13. Projekty wystąpień Czesława Kiszczaka przed Trybunałem Stanu.     

14. Notatka dotycząca struktury departamentu IV MSW z 25 października 1984 r.     

15. Projekty wystąpień Czesława Kiszczaka przed sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wprowadzenia stanu wojennego.     

16. Maszynopisy wspomnień gen. Józefa Kuropieski.    

17. Materiały do przygotowywanej przez Czesława Broniarka biografii Czesława Kiszczaka.     

18. Uwagi do zmian ustaw o kombatantach oraz o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich.    

19. Notatka zawierająca ocenę sytuacji politycznej w końcu 1980 r.    

20. Ocena komendanta wojewódzkiego MO w Legnicy. 
Następne pakiety dokumentów zostaną przekazane do archiwum IPN analogicznie, czyli po dokonaniu ich oględzin przez prokuratora.

W ujawnionym w poniedziałek pierwszym pakiecie dokumentów zabezpieczonych w domu Marii Kiszczak znajdują się m.in sporządzona 9 czerwca 1976 r. przez kpt. Z. Ratkiewicza charakterystyka TW "Bolek" oraz obszernie ją powielające postanowienie z tego samego dnia o rozwiązaniu współpracy z tym agentem, zatwierdzone pieczątką zastępcy naczelnika wydziału III SB mjr. Czesława Wojtalika.  Stwierdzono w nich, że "Bolek" został pozyskany 29 grudnia 1970 r. "na zasadzie dobrowolności" przez kpt. E.Graczyka z Olsztyna i współpracownik ten pozostawał "na kontakcie" 3 pracowników oraz rezydenta SB ze stoczni. 

W udostępnionych przez IPN materiałach znajduje się też pismo Czesława Kiszczaka, datowane na 5 kwietnia 1996 r., do dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w którym prosi on, by dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy udostępnić nie wcześniej niż pięć lat po śmierci polityka.  

Reklama

Reklama

Reklama